• |
 • English
 • |
 • חנות הספרים
 • |
 • גלריית מדיה
 • |
 • אבקש להירשם לניוזלטרים בנושאים הבאים:

  *חובה לבחור נושא\ים
  *חובה להזין שם *חובה להזין שם בעברית *חובה להזין שם *חובה להזין שם בעברית *חובה להזין דוא"ל תקין הרשמה בטל וסגור

  תודה!

  תודה על שהצטרפת לרשימת הדיוור שלנו.
  הניוזלטר הבא ישלח אליך לדואר האלקטרוני.

  סגירה
 • |
 • צור קשר
 • |
 • תרומות
 • |

פריימריס

בחירות מקדימות ושיטות אחרות

הספר שלפנינו הוא פרי של מעקב מתמשך אחר המאמצים ליישם שיטות פריימריס במפלגות בישראל, אשר לווה במחקר השוואתי נרחב בנושא בחירת מועמדים במפלגות.

שני לקחים מרכזיים נלמדו במהלך העבודה: הראשון - שיטת הפריימריס שהנהיגה מפלגת העבודה לבחירת מועמדיה לכנסת ב- 1992, והמשמשת השראה למפלגות אחרות בעיצוב שיטות של בחירות מקדימות, היא יוצאת דופן במאפייניה, בהשוואה למרבית השיטות לבחירת מועמדים הנהוגות במפלגות בדמוקרטיות הפרלמנטריות.

והשני- ככל שהמגמה להנהיג בחירות מקדימות מתבססת בארץ, כן מתברר כי לשיטות האלו השלכות מרחיקות לכת, מעבר להשפעתן על המפלגות המאמצות אותן.

אם יהפכו הבחירות המקדימות לנחלת רוב המפלגות, הן עתידות לחולל שינויים מהותיים במעמדן של המפלגות במערכת הדמוקרטית, במשטר הפרלמנטרי, בנורמות הציבוריות ובתרבות הפוליטית.

כל אלה מחייבים דיון ציבורי והערכה מחודשת במערכת הפוליטית בשאלה: האם נכון להנהיג בחירות מקדימות במפלגות בישראל? חיבור זה נועד להוות כלי עזר לדיון בשאלות עקרוניות ומעשיות העוסקות בעיצוב ויישום שיטות לבחירת מועמדים במפלגות בארץ.

close

הקדמה

דברי מבוא: מפלגות בישראל בין "פריימריס" לפרלמטריזם - דן אבנון

חלק ראשון: תהליך בחירת המועמדים במפלגות

פרק א': מפלגות ובחירת מועמדים במשטרים דמוקרטיים
פרק ב': שיטות לבחירת מועמדים במשטרים דמוקרטיים פרלמנטריים


חלק שני: בחירות מקדימות - בחירה ישירה של מועמדים

פרק ג': הבחירות המקדימות במפלגת העבודה
פרק ד':
בחירת מועמדים ישירה במפלגות באירופה ובארצות הברית
פרק ה':
מפלגות ודמוקרטיה בעידן הבחירות המקדימות

חלק שלישי: בחירת מועמדים עקיפה

פרק ו': "השביעיות" בליכוד
פרק ז': הרכבת רשימות המועמדים במפלגות קטנות
פרק ח': בחירה עקיפה של מועמדים בהיבט משווה: תהליכי בחירה בנורבגיה ובגרמניה
פרק ט': תהליכים דמוקרטיים בבחירת מועמדים עקיפה

חלק רביעי: המלצות

סיכום: מפלגות ומערכת פוליטית בתקופה של שינויים

נספחים

רשימת מקורות

הערות שוליים

רק רגע... נבקש את אישורך לתנאי השימוש בקובץ

על מנת להוריד את קובץ הנתונים, יש למלא את הטופס הקצר הבא. במידה ויהיו עדכונים או תיקונים לקובץ הנתונים ניצור קשר באמצעות הדוא"ל.

שימו לב, הנתונים הניתנים להורדה מאתר זה הינם רכושו הבלעדי של המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) ומועברים אליכם לצורך לימוד או מחקר בלבד. במידה וייעשה פרסום של המידע במסגרת הלימוד או המחקר, יש לדאוג למתן קרדיט באופן הבא: "הנתונים באדיבות מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר)". במידה וייעשה פרסום של המידע במסגרת המחקר, נשמח לקבל עותק של הפרסום, משום שאנו יוצרים ספרית מחקרים המבוססים על מאגר הנתונים של מרכז גוטמן. לקריאת מסמך תנאי השימוש, נא ללחוץ כאן.

פרטי משתמש שהם חובה מסומנים בכוכביות (**).

** שם פרטי: שדה חובה
** שם משפחה: שדה חובה
תואר:
מקצוע:
** מוסד / ארגון: שדה חובה
מחלקה:
** מדינה: שדה חובה
** דוא"ל: שדה חובה
הערות / שאלות:

חובה לאשר את תנאי השימוש