• |
 • English
 • |
 • חנות הספרים
 • |
 • גלריית מדיה
 • |
 • אבקש להירשם לניוזלטרים בנושאים הבאים:

  *חובה לבחור נושא\ים
  *חובה להזין שם *חובה להזין שם בעברית *חובה להזין שם *חובה להזין שם בעברית *חובה להזין דוא"ל תקין הרשמה בטל וסגור

  תודה!

  תודה על שהצטרפת לרשימת הדיוור שלנו.
  הניוזלטר הבא ישלח אליך לדואר האלקטרוני.

  סגירה
 • |
 • צור קשר
 • |
 • תרומות
 • |

ריכוזיות השליטה בישראל

היבטים משפטיים

ההפרטה וצמצום המעורבות הממשלתית בשוק הפנסיה אפשרו לקבוצה קטנה של משפחות לשלוט בחלק ניכר מהפעילות הכלכלית במשק. על רקע זה בוחן פרופ' אסף חמדני, עורך המחקר ומחבר הספר, אם המשטר המשפטי בישראל מתמודד כראוי עם תופעת ריכוזיות השליטה בחברות ציבוריות.

ממצאי המחקר מצביעים על הפער שבין המציאות העסקית-הכלכלית - שבה בעלי השליטה הם המכתיבים את מדיניות התאגיד - לבין ההסדרה המשפטית, אשר מתעלמת במקרים רבים ממעמדם הדומיננטי של בעלי השליטה. חמדני מציע קווים מנחים ראשוניים להסדרת מעמדם של בעלי השליטה בחברות ציבוריות בישראל וטוען כי יש צורך לגבש מדיניות ממשלתית עקיבה להתמודדות עם ריכוזיות השליטה בשוק ההון הישראלי.

close

תקציר

מבוא

פרק ראשון: מבנה השליטה בחברות בישראל
א.  בעלי שליטה
ב.  פירמידות שליטה: "שלטון המשפחות"
ג.  בעלות מבוזרת לעומת שליטה ריכוזית: הערכ
ד.  פירמידות שליטה: הערכה

פרק שני: מבנה השליטה ומנגנוני הפיקוח והבקרה בתאגיד
א.  בעיית הנציג: בעלות מבוזרת
ב.  בעיית הנציג: תאגיד עם בעל שליטה 
ג.  מנגנוני הפיקוח והבקרה

פרק שלישי: מנגנוני הפיקוח בישראל: הפער בין המציאות העסקית להסדרה המשפטית
א.  רגולציה של בעלי שליטה
ב.  הדירקטוריון כמוקד לרגולציה
ג.  תמריצי שוק והרכב הדירקטוריון 
ד.  הדמוקרטיה התאגידית וגורמי הפיקוח
ה.  אכיפה פרטית ובתי המשפט 

פרק רביעי: קווים מנחים לפתרון
א.  בעלי שליטה
ב.  הרחבת חובות הדיווח 
ג.  הדירקטוריון כמפקח על בעל השליטה
ד.  תמריצי שוק והרכב הדירקטוריון
ה.  משקיעים מוסדיים 
ו.  גורמי בקרה נוספים
ז.  אכיפה פרטית

פרק חמישי: עמדה כוללת בנוגע לקבוצות שליטה

סיכום

English Abstract

close

הערות שוליים

רק רגע... נבקש את אישורך לתנאי השימוש בקובץ

על מנת להוריד את קובץ הנתונים, יש למלא את הטופס הקצר הבא. במידה ויהיו עדכונים או תיקונים לקובץ הנתונים ניצור קשר באמצעות הדוא"ל.

שימו לב, הנתונים הניתנים להורדה מאתר זה הינם רכושו הבלעדי של המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) ומועברים אליכם לצורך לימוד או מחקר בלבד. במידה וייעשה פרסום של המידע במסגרת הלימוד או המחקר, יש לדאוג למתן קרדיט באופן הבא: "הנתונים באדיבות מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר)". במידה וייעשה פרסום של המידע במסגרת המחקר, נשמח לקבל עותק של הפרסום, משום שאנו יוצרים ספרית מחקרים המבוססים על מאגר הנתונים של מרכז גוטמן. לקריאת מסמך תנאי השימוש, נא ללחוץ כאן.

פרטי משתמש שהם חובה מסומנים בכוכביות (**).

** שם פרטי: שדה חובה
** שם משפחה: שדה חובה
תואר:
מקצוע:
** מוסד / ארגון: שדה חובה
מחלקה:
** מדינה: שדה חובה
** דוא"ל: שדה חובה
הערות / שאלות:

חובה לאשר את תנאי השימוש