מאפייני שוק הדיור ופריסתה הגאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בישראל

מחקר מדיניות 145

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 118 עמ’
  • מרכז: המרכז ללאום, דת ומדינה

מחקר זה מציג לראשונה תמונת מצב מקיפה ומפורטת של שוק הדיור החרדי, והמגמות והשינויים שחלו בו לאורך זמן. כמו כן, מספק מחקר זה לראשונה מיפוי מלא עדכני ומפורט של האוכלוסייה החרדית בישראל ברמת היישוב וברמת השכונה – ולפי חלוקה לזרמים חרדיים. בסיס נתונים ייחודי מאפשר להתחקות אחר כל עסקאות הנדל"ן המדווחות אשר ביצעו חרדים בישראל בשנים 1991-2017 - ולבחון סוגיות מרכזיות הנוגעות לדפוסי הרכישה ולמחירים, למאפייני הדירות, מאפייני הרוכשים והעדפותיהם הגיאוגרפיות.