דבר הנשיא

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2017

| מאת:

זו השנה ה-24 שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מקיים את כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה (לשעבר פורום קיסריה). השנה, בשונה משנים קודמות, מהווה הכנס יריית פתיחה לתהליך רב-שנתי שיוביל המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף עם בכירים מהממשל, נציגי המגזר העסקי, חוקרים מהאקדמיה וממכוני מחקר ונציגים מהמגזר החברתי-אזרחי. המהלך הותנע כדי ליצור רצף של מחקר וחשיבה אסטרטגית משותפת, בשאיפה להוביל יחדיו שינוי ממשי בתחומים שנעסוק בהם.

תוצרי הביניים של צוותי העבודה יוצגו מדי שנה בכנסי אלי הורביץ ובחוברת פרסומים זו וישמשו בסיס לדיונים שייערכו בכנס וגם אחריו. השנה יתייחסו צוותי העבודה לנושא המרכזי שנבחר להוביל את הכנס – "שתי כלכלות – חברה אחת" – שאליו יתייחס בהרחבה פרופ' יוג'ין קנדל בהמשך חוברת זו.

כחלק מהשינוי שולבו נושאי המחקר של צוותי העבודה שהתכנסו לקראת הכנס השנה בתכנית העבודה הרב-שנתית של המכון. כך למשל התניע המכון השנה קבוצת עבודה שעוסקת בגיבוש המלצות להיערכות לשוק העבודה העתידי. הקבוצה הוקמה לאחר שזיהינו שללא היערכות ראויה עלולים השינויים הצפויים לערער את היציבות של משטרים ודמוקרטיות ברחבי העולם בשל הצפי להתערערות מודל התעסוקה הקיים היום והחשש מעלייה חדה בשיעורי האבטלה ברחבי העולם. קבוצת העבודה – שחברים בה נציגים ממגוון משרדי ממשלה, מכוני מחקר, ונציגי מגזר עסקי ומעסיקים – החלה בתהליך של מיפוי האתגרים, עריכת מחקרים וגיבוש המלצות מדיניוּת אסטרטגיוֹת להיערכות לשוק העבודה העתידי. הצוות ימשיך בעבודתו גם לאחר הכנס, במטרה להעמיק את המחקרים ובשאיפה להתקדם בגיבוש ההמלצות בתחום, לקראת הצגתם לדיון בכנס הבא (2018). באותו עניין התניע השנה המכון פעילות רב-שנתית בתחום הפנסיה כדי לגבש המלצות לחיזוק היציבות וההוגנות של מערכת הפנסיה הנהוגה היום בישראל.

פרויקט רב-שנתי נוסף שהותנע השנה במכון שם לו למטרה לסייע לגורמי הממשל להקטין את הנטל הרגולטורי והבירוקרטי. הנחת היסוד שלנו היא שמערכת רגולטורית יעילה מגבירה את החוסן הכלכלי ומחזקת את יציבות הדמוקרטיה. יתרה מזו, עודף רגולציה ובירוקרטיה חונקת מספקים לגורמי הממשל את ההזדמנות ואף מגבירים אצלם את התמריץ לפעול בדרכים מושחתות ובכך מערערים את יסודות הדמוקרטיה. גם פעילות זו השתלבה בתכנית העבודה הרב-שנתית של המכון והביאה לידי ביטוי את מומחיותם של חוקרי המכון בתחום הכלכלה ההתנהגותית ככלי לטיוב עבודת הממשל. פרויקט זה, אשר גובש בשיתוף עם גורמי ממשל רלוונטיים, יוצג לראשונה בכנס הנוכחי.

אנו מאמינים שהכנס הוא הזדמנות מצוינת למפגש בלתי אמצעי, מקצועי ופורה בין מובילי המשק משלל המגזרים, אשר יוכלו לנהל במסגרתו שיח פתוח שיאתגר את תפיסות העולם וההרגלים הקיימים.

השנה יהיה זה הכנס החמישי שנושא את שמו של אלי הורביץ ז"ל, מייסד חברת טבע ומראשי התעשייה בישראל. אלי היה יושב ראש הוועד המנהל של המכון ועמד שנים ארוכות בראש פורום קיסריה (שמו הקודם של הכנס). בשבילנו זהו חיבור טבעי, ואנו מודים לדליה ולכל בני המשפחה על שהם מאפשרים את המשך קיומו של מפעל חשוב זה.

אני מודה לכל החוקרים ועוזרי המחקר, ליושבי הראש של הצוותים, לשותפינו בצוותי העבודה ובכתיבת המחקרים, למנהלת הכנס ולכל צוות עובדי המכון הישראלי לדמוקרטיה.

תודה מיוחדת לפרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר הכנס.

בברכה,
יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה