מאמר דעה

עוד מערכת בחירות. ועוד אחת ועוד אחת....איך יוצאים מזה?

| מאת:

בציבור הישראלי שוררת תחושה כי מערכת הבחירות האחרונה הייתה מיותרת. אין ספק כי 4 מערכות בחירות ב-6 שנים וחצי מעידות כי מערכות הממשל והפוליטיקה בישראל סובלות מבעיות קשות, הנובעות מחוסר יציבות וכשלים מבניים.

מדינת ישראל ניצבת כיום בפני אתגרים גדולים בתחומי הבטחון, מדיניות החוץ, הכלכלה והחברה. על הממשלה להיות מסוגלת לקבל החלטות אמיצות ולבצען, תוך שמירה על ממשל תקין ובאווירה של יציבות שלטונית. הליקויים בשיטת הממשל הישראלית אינם "גזירה משמיים" וניתן לתקנם.

בתקופה בה אנו נמצאים ישנה סכנה כי רעיונות הרפתקניים, מסוכנים ואנטי-דמוקרטיים ימצאו כר נוח להתפתחות. רעיונות אלה הם בבחינת מקסמי שווא, שעלולים לפגוע פגיעה קשה ביציבותה של הדמוקרטיה הישראלית.

אנו, במכון הישראלי לדמוקרטיה, מאמינים כי יש ללמוד מניסיונן המוצלח של הדמוקרטיות האיתנות בעולם, ולשפר ולטפח את שיטת הממשל הקיימת בישראל - הדמוקרטיה הפרלמנטרית.

לפניכם מספר צעדים שיכולים לשפר באופן משמעותי את הממשל בישראל.

מערכת הממשל בישראל סובלת מכמה וכמה תופעות מדאיגות וביניהן:

  • הממשלה בישראל אינה יציבה, ויכולתה לקבל החלטות וליישמן מוגבלת מאוד.
  • המערכת הפוליטית מטפחת פילוגים ושסעים חברתיים.
  • התרבות הפוליטית הקיימת מרחיקה אנשים איכותיים מעיסוק בפוליטיקה.
  • נגד פוליטיקאים, בכירים וזוטרים, קיימים חשדות בעניין אי סדרים ופלילים.
  • המדיניות הכלכלית והחברתית סובלת מהעדר תכנון ומחשבה לטווח ארוך.
  • במשרדי הממשלה נעשים מינויים לא מקצועיים.
  • בין המשרדים השונים שורר חוסר תיאום.

אנו מאמינים כי את הפתרונות לכשלים יש לעגן במסגרת חוקה בהסכמה, שתושג בהידברות והידיינות בין הקבוצות והמגזרים השונים בחברה הישראלית.

חוקה בהסכמה תתרום לצימצום השסעים בחברה הישראלית ותסייע לביסוס הדמוקרטיה בישראל ולבנייה של חברה מתוקנת, בעלת מכנה משותף אזרחי ומגובש.

השיטה הרשימתית הנהוגה כיום אינה מאפשרת לבוחר להשפיע על בחירת המועמדים שייצגו אותו בכנסת, לתגמל אותם בבחירה נוספת כשהם עושים עבודתם נאמנה או להענישם באי בחירה מחדש אם כשלו. כדי להגדיל את מידת ההשפעה הישירה של הבוחר על תוצאות הבחירות יש לשקול הוספת .מימד אזורי ואישי לשיטת הבחירות

הוספת מימד אזורי (כך שחלק מחברי הכנסת ייבחרו באזורים), תאפשר לכל אחד מאיתנו לבחור לכנסת את נציגי האזור בו הוא גר. דבר זה יתרום לחיזוק הקשר בין הבוחר לנבחר ולקידום ענייניהם של יישובי הפריפריה.

הוספת מימד אישי תאפשר לכל בוחרי המפלגה (ולא רק לחברי המרכז) להשפיע באופן ישיר על הרכב רשימתה לכנסת. זאת ניתן להשיג באמצעות "פריימריס ביום הבחירות הכלליות" - כפי שמקובל במספר לא קטן של דמוקרטיות.

בשיטה זו נהוג פתק הצבעה, שעל גביו יכול הבוחר לסמן את שמות המועמדים המועדפים עליו ברשימה. כך יוכל כל מצביע לשפוט הלכה למעשה את נבחריו, יצומצמו גילויי השחיתות בתהליך של בחירת חברי הכנסת, ואנשים איכותיים יקבלו עידוד להצטרף לפוליטיקה.

במקביל לצעדים אלו יש להכניס בתהליך הבחירה אמצעי שיבטיח בנית קואליציה לאחר הבחירות. אחד הגורמים העיקריים כיום לפגיעה ביציבות הקואליציה וביכולתה של הממשלה לתפקד ביעילות ולהשלים תקופת כהונה מלאה, הוא פיצול היתר של המפלגות בכנסת. פיצול זה נובע במידה רבה מאחוז החסימה הנמוך, העומד כעת על 1.5%. יש לשקול העלאה מתונה של אחוז החסימה לרמה של 2.5% עד 3% ובכך למתן תופעה זו.

אחד היעדים העיקריים של "חוקה בהסכמה" הוא חיזוק מעמדה ויכולת תפקודה של הכנסת. רשות מחוקקת חזקה היא כלי הכרחי לפיקוח ובקרה על הממשלה, לקידום הרווחה והאינטרסים הציבוריים ולשמירה על זכויות האזרח והמיעוטים. על מנת לחזק ולעגן את העוצמה הנדרשת לכנסת, אנו ממליצים על:

דוגמא להליך כזה הוא "החוק הנורווגי", לפיו חבר כנסת המתמנה כשר, יתפטר מכהונתו כחבר כנסת ויוחלף בידי הבא בתור ברשימת מפלגתו.

חקיקתו של החוק תמנע מצב דומה לזה ששרר בכנסת הקודמת, כאשר 30 חברי כנסת מונו לשרים ולסגני שרים. יכולתם של חברי הכנסת הללו לקחת חלק בעבודת הכנסת וועדותיה נפגעה מאוד, וכתוצאה מכך נפגעה גם עבודת החקיקה.

על מנת לייעל את תפקוד הוועדות, כדאי להקטין את מספר החברים בוועדות, לאסור חברות כפולה בהן, לקבוע מיכסת מינימום של חברים נוכחים בוועדה לצורך קבלת החלטות ועוד.

המפלגות הן האמצעי העיקרי לביטוי רצון הציבור ולעיצוב מדיניות ציבורית ולכן יש לחזק את מעמדן כארגונים עצמאיים ומגובשים, המייצגים היטב את ציבור בוחריהם.
לשם כך רצוי לחזק את המשמעת הסיעתית בכנסת, וכאמור, לאפשר לבוחרים לקבוע את נציגיהם בה. בנוסף, מומלץ לקבוע בחוק כי כל מפלגה תחוייב בשקיפות מלאה ובהנהגה של הליכים דמוקרטיים בסיסיים. צעדים אלו יחזקו את הקשר בין הבוחר למפלגה ולמצעה, ויצמצמו במידה רבה את הניסיונות להשפיע על מהלכן התקין של הבחירות.