מפלגת אחי ישראלי

מפלגת אחי ישראלי

נוסדה בשנת 2018

מפלגת אחי ישראלי הוקמה לקראת הבחירות לכנסת ה-21 על-ידי עדינה בר-שלום.