דנאי מרקס כלף

מנהלת תקשורת בינלאומית

דוא"ל: danaem@idi.org.il

טל': 02-5300855