חמודי אבו רייש

עוזר מחקר בתוכנית לחברה הערבית בישראל