צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה
להורדת התמונה

חמודי אבו רייש

עוזר מחקר בתוכנית החברה הערבית בישראל

hamudia@idi.org.il

חמודי אבו ריש הוא עוזר מחקר בתוכנית החברה הערבית בישראל במרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה.

בנוסף, סטודנט לתואר מוסמך בחוג לאסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית בירושלים.

כרגע כותב תזה מחקרית תחת הנחייתם של פרופ' ליאת קוזמא מהאוניברסיטה העברית, ופרופ' גדי אלגזי מאוניברסיטת תל-אביב. התזה מתמקד בסטודנטים פלסטינים באוניברסיטה העברית בין השנים 1948-1967 מנקודת מבט היסטורית חברתית.

 

תמונה: עודד אנטמן