לורן דגן עמוס

עוזרת מחקר בתכנית לצבא וחברה, המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה