תכנית הכנס

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

לתוכנית הכנס המלאה #

יום שני 14.12.2020

מושב בוקר 09:30 - 11:30

ממיתון לצמיחה – מדיניות מקרו-כלכלית

דברי פתיחה

יוחנן פלסנר

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

יו"ר המושב

פרופ’ יוג’ין קנדל

מנכ"ל Start-Up Nation Central ; האוניברסיטה העברית בירושלים

גורמי ממשל

פרופ' אבי שמחון

יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה

ערן יעקב

מנהל רשות המיסים ומ”מ מנכ”ל משרד האוצר

יוגב גרדוס

מ”מ ראש אגף תקציבים, משרד האוצר

יעל מבורך

מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי

המגזר העסקי

ד"ר רון תומר

יו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל

דובי אמיתי

יו"ר נשיאות המגזר העסקי

מרחיבים אופקים - ישראל והכלכלה הבינלאומית

Dr. Bruce Kasman

Chief Economist and Managing Director of Global Research, J.P. Morgan

Christian Esters

Senior Director, Analytical Manager, Sovereign and International Public Finance Ratings, S&P Global Ratings

תוכנית חילוץ ירוקה למשק הישראלי

פרופ' נתן זוסמן

המכון הישראלי לדמוקרטיה והמכון ללימודים מתקדמים בז'נווה

ד"ר אורי שרון

סמנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה

ח"כ יעקב מרגי

יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת

שר האוצר, ח“כ ישראל כץ

דיון פתוח

סיכום המושב

פרופ' קרנית פלוג

סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; האוניברסיטה העברית בירושלים; נגידת בנק ישראל לשעבר

הרצאת נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון

11:30

מושב צהריים 12:00 - 13:45

ממשבר הקורונה למשבר האקלים

יו"ר: דפנה אבירם-ניצן

מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

השרה להגנת הסביבה, ח“כ גילה גמליאל

אתגר משבר האקלים מול המחויבות הבינלאומית

המשרד להגנת הסביבה:
שולי נזר

סמנכ"לית בכירה לתעשיות

ד"ר גיל פרואקטור

מנהל תחום אנרגיה ושינויי אקלים

יובל לסטר

ראש אגף מדיניות ואסטרטגיה

שיח מנכ"לים: חזון ממשלתי לישראל 2050

מנחה: פרופ' יוג'ין קנדל

אודי אדירי

מנכ"ל משרד האנרגיה

דלית זילבר

מנכ"לית מינהל תכנון

דוד יהלומי

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

דוד לפלר

מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

עופר מלכה

מנכ"ל משרד התחבורה

מעבר צודק: המלצות מדיניות

דפנה אבירם ניצן

חן ליכטנשטיין

מנהל הכספים הראשי של קבוצת סינג'נטה

ניצן משה

יו"ר ועדת איכות הסביבה של התאחדות התעשיינים

הראל שליסל

אגף תקציבים במשרד האוצר

ד"ר דב חנין

מוביל יוזמת "שינוי כיוון"; אוניברסיטת תל אביב

חני שוורץ

מחאת הנוער למען אקלים

בין שינויי אקלים לסיכונים פיננסיים

גלית כהן

סמנכ"לית בכירה לתכנון, מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה

שיח רגולטורים: סיכונים פיננסיים ומשבר האקלים

מנחה: פרופ' קרנית פלוג

יאיר אבידן

המפקח על הבנקים

ד"ר משה ברקת

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

ענת גואטה

יו"ר רשות ניירות ערך

עו"ד מאיר לוין

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי)

כיצד השוק הפיננסי העולמי מתאים עצמו ל-ESG?

ענת לוין

מנכ"לית בלאקרוק ישראל

דיון פתוח

מושב ערב 18:30 - 17:30

מגלובלי ללוקאלי: השלכות המשבר העולמי על ישראל

מנחה: יוחנן פלסנר

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

שיחה בהשתתפות:

דן סנור

Elliott Management; Author of Start-Up Nation

פרופ' קרנית פלוג

המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' יוג'ין קנדל

Start-Up Nation Central

יום שלישי 15.12.2020

מושב בוקר 10:00 – 12:15

שוק העבודה הישראלי – ממשבר להזדמנות

יו"ר: פרופ' קרנית פלוג

סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; האוניברסיטה העברית בירושלים; נגידת בנק ישראל לשעבר

שר העבודה והרווחה, ח״כ איציק שמולי

שוק העבודה בתקופת הקורונה – אתגרים והזדמנויות

שיח כלכלני מקרו
שירה גרינברג

הכלכלנית הראשית, משרד האוצר

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל

מדיניות ממשלת גרמניה לטיפול בשוק העבודה

Dr. Carsten Stender

Director-General for European and International Employment and Social Policy, Federal Ministry of Labour and Social Affairs, Germany

תפקיד הממשלה בשיקום שוק העבודה

מרדכי אלישע

הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

רמי גראור

מנכ"ל שירות התעסוקה

מיכל פינק

סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה

לירון הנץ

סמנכ"ל אסטרטגיה, תכנון ומדיניות, המשרד לשוויון חברתי

חסאן טואפרה

ראש הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית, המשרד לשוויון חברתי

המגזר העסקי:

הנרי צימרמן

יו"ר טרילידור ויו"ר מרחב צפון בהתאחדות התעשיינים

גבי ג'ופי

מנכל"ית dbMotion / Allscripts בישראל ·

רועי כהן

נשיא ל.ה.ב. - לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל

חברה אזרחית ומגזר שלישי:

טלי ניר

מנכ"לית עמותת 121 - מנוע לשינוי חברתי

עינת זינגר־דן

מנכ"לית הפורום החברתי־כלכלי

יחסי העבודה במשק

מנחה: פרופ' יותם מרגלית

עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; אוניברסיטת תל אביב

קובי בר נתן

הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

ארנון בר־דוד

יו"ר ההסתדרות החדשה

דיון פתוח

מושב צהריים 12:30 – 14:15

מערכת החינוך – ממשבר להזדמנות

יו"ר: אלי הורביץ

מנכ"ל קרן טראמפ

שר החינוך, ח"כ יואב גלנט

מערכת החינוך – חזון לימים שלאחר הקורונה

Michael Fullan

Global Leadership Director, New Pedagogies for Deep Learning and former Dean of the Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto

מדריך להובלת רפורמות מוצלחות בחינוך

דלית שטאובר

המכון הישראלי לדמוקרטיה, הקריה האקדמית אונו ובית הספר למנהיגות חינוכית מנדל; לשעבר מנכ"לית משרד החינוך

ד״ר מיכל טביביאן מזרחי

סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך

הובלת שינויים במערכת החינוך

גילה בן הר

ממונה חדשנות, פדגוגיה ולמידה דיגיטלית, קרן מנדל-ישראל

ד"ר אלי איזנברג

עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן, הטכניון

רם שמואלי

מייסד משותף, הקבינט הציבורי לחינוך

משה בכר

סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

רן ארז

יו״ר ארגון המורים

יפה בן דוד

מזכ"לית הסתדרות המורים

מירום שיף

יו"ר הנהגת ההורים הארצית

איתי קרויטורו

יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית

דיון פתוח

יום רביעי 16.12.2020

מושב בוקר 10:00 – 11:30

מדינה במשבר – הפקת לקחים

יו"ר: יוחנן פלסנר

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, ח"כ בני גנץ

משבר האמון בתקופת הקורונה

הקשר שבין אמון לציות

פרופ' יובל פלדמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת בר־אילן

מי כאן בונה אמון?

פרופ' יוג'ין קנדל, מנכ"ל Start-Up Nation Central ; האוניברסיטה העברית בירושלים

מודל לאומי להערכת מדיניות במצבי חירום

מנחה: רון צור

מנכ"ל קבוצת ספארקס - קבוצת ייעוץ כלכלית ואסטרטגית

פרופ' ניסים (נסי) כהן

ראש המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית וראש המרכז לניהול ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה

יוסי קוצ'יק

קוצ'יק יזמות וניהול בע"מ; לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה

ח"כ יאיר לפיד, יו"ר האופוזיציה

ח״כ יעקב אשר, יו״ר ועדת חוקה

דיון פתוח

11:30 – 13:00

חיזוק המוכנות של מערכת הבריאות למצבי משבר

יו"ר: משה בר-סימן-טוב

מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר

היערכות המערכת למצבי חירום ומשבר

רב שיח
ד"ר דורית ניצן

מנהלת מערך החירום של אזור אירופה, ארגון הבריאות העולמי

פרופ' רפי ביאר

נשיא האגודות הבינ"ל רמב"ם והמנכ"ל לשעבר של בית החולים

פרופ' (אמריטוס) אבי פורת

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

אלון מסר

סגן בכיר לממונה על התקציבים, משרד האוצר

המלצות

משה בר-סימן-טוב

איריס גינזבורג

מומחית בכלכלת בריאות

פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

לקחים מן הנעשה בעולם בהקשר הישראלי

Dr. Hans Kluge

Regional Director for Europe, WHO

פרופ' סיגל סדצקי

הממונה לשעבר על בריאות הציבור במשרד הבריאות

שר הבריאות, ח״כ יואל (יולי) אדלשטיין

דיון פתוח

מושב צהריים 13:00 – 14:40

שלטון מקומי מול שלטון מרכזי

יו"ר: מרדכי כהן

מנכ"ל משרד הפנים

ביזור לעומת פיזור – השוואות בינלאומיות

אריאל פינקלשטיין

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מעמדו של השלטון המקומי

חיים ביבס

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין־מכבים־רעות

ד"ר עליזה בלוך

ראש עיריית בית שמש

איתי טמקין

סגן לממונה על התקציבים, משרד האוצר

אמיר לוי

מנכ"ל חברת התקשורת IBC

איימן סייף

פרויקטור הקורונה בחברה הערבית

רב שיח ראשי רשויות

טל אוחנה

ראש המועצה המקומית ירוחם

עופר ברקוביץ'

יו"ר התעוררות בירושלים, יו"ר האופוזיציה בעיריית ירושלים

הרב יעקב אשר גוטרמן

ראש עיריית מודיעין עילית

אלון דוידי

ראש עיריית שדרות

רפיק חלבי

ראש המועצה המקומית דלית אל-כרמל

ד"ר גלית שאול

ראשת המועצה האזורית עמק חפר

ח"כ ניר ברקת, הליכוד

אלי הורביץ ז"ל, מפעל חיים

אלי נולד בירושלים וגדל בתל אביב. בוגר בית הספר היסודי "הכרמל" ותיכון עירוני א'. עם פרוץ מלחמת העצמאות בשנת 1948 התגייס לנח"ל עם חבריו מגרעין הצופים. לאחר הכשרה חקלאית קצרה ייסדה הקבוצה את קיבוץ תל קציר שבעמק הירדן, בסמוך לגבול עם סוריה. בתל קציר נישאו אלי ודליה, חברתו מגרעין הצופים החדש. באוקטובר 1953 עזבו בני הזוג את הקיבוץ ועברו להתגורר בתל אביב.

 

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו והיו הראשונים לקבל את העדכונים החשובים ביותר