על רקע הפרסונליזציה המואצת שמתרחשת בשנים האחרונות ועלייתן של "מפלגות מנהיג" בראשן עומדת דמות מוכרת, חשוב מתמיד לשמור על ההליך הדמוקרטי גם בתוך המפלגות עצמן על מנת לעודד ייצוג רחב ככל האפשר בתוכן, לחזק את הקשר עם הבוחר ולאפשר לו להשפיע

הנכס החשוב ביותר של הדמוקרטיות המערביות הוא אמון הציבור בתהליך הבחירות ותוצאותיו. מכאן, שכאשר מתבצעת התערבות או השפעה על תהליך הבחירות באמצעות תקיפה במרחב מקוון על ידי ישות זרה, מדינתית או תת-מדינתית, מה שנתון בסכנה הוא בראש ובראשונה אמון הציבור בתהליך הדמוקרטי עצמו

אחד האתגרים המשמעותיים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית כיום הוא הפיצול הפרלמנטרי המתחזק בשנים האחרונות, שמקשה על תפקוד הממשלה ופוגע ביכולת המשילות. כדי לפתור זאת יש צורך בעידוד חבירה לכדי מפלגות גדולות ולשנות את שיטת הבחירות והליך הרכבת הממשלה

גם אם מוקדם עדיין להעריך אם חקירות ראש הממשלה והתיקים נגדו יובילו בסופו של דבר לכדי הגשת כתב אישום, לא כל שכן להרשעה, נקודת הזמן הנוכחית מספקת הזדמנות טובה לעשות סיכום של התייחסות החוק למצב בו ראש ממשלה נתון בהליך פלילי, ולהציע כמה תיקונים

שיטת הבחירות הנהוגה כיום מעודדת פיצול וריבוי מפלגות הן בימין והן בשמאל, דבר שפוגע במשילות לטווח הארוך. תמריצים ייעודיים, ביניהם הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על ראש הסיעה הגדולה ביותר, יתרמו לריכוז המפלגות לכדי שני גושים עיקריים, ויגבירו את יכולת המשילות של הממשלה הבאהאירועי המכון

בשנים האחרונות אנו עדים לסדרה של תקיפות סייבר המכוונות למערכת הבחירות במדינות דמוקרטיות שונות. הכנס יעסוק במיפוי וזיהוי האיומים המרכזיים על תהליך הבחירות מצד ישויות זרות ועל אמון הציבור בתוצאות הבחירות בהיבטי תקיפות סייבר.

  • למוזמנים בלבד
no image

כנס אלי הורביץ מתמקד בנושאים אסטרטגיים ארוכי־טווח ובעלי חשיבות לממשלה ולמדינה. הכנס מבוסס על תשתית מחקרית ודיונים מקצועיים, ומשלב מגוון רחב של מומחים, אנשי ממשל ואנשי עסקים

  • למוזמנים בלבד
  • שידור חי
חדש

שיטת מינוי השופטים בישראל

רקע השוואתי
שנה:
2018
מאת:
ד"ר גיא לוריא
סדרה:
דוח מחקר
כריכה:
מקוון | 26 עמ’
מרכז:
המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים, התוכנית להגנה על ערכים ומוסדות דמוקרטיים

מימוש החיסכון הפנסיוני לאחר פרישה

השלכות הקשר שבין תוחלת חיים להכנסה
שנה:
2018
מאת:
דניאל גוטליב, פרופ' איתן ששינסקי, אופיר פינטו, חלי (רחל) זקן, רפאלה כהן, גבריאלה היילברון, מרים שמלצר
סדרה:
דוח מחקר
כריכה:
מקוון | 48 עמ’
מרכז:
המרכז לממשל וכלכלה, כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה (פורום קיסריה), התוכנית לרפורמות ביחסי עבודה
חדש

שנתון החברה החרדית בישראל 2018

תקציר
שנה:
2018
מאת:
ד“ר גלעד מלאך, ד“ר לי כהנר
סדרה:
ספרי עיון
כריכה:
תקציר | 17 עמ’
מרכז:
התוכנית לחרדים בישראל, המרכז ללאום, דת ומדינה
חדש

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2018

שנה:
2018
מאת:
פרופ' תמר הרמן, אלה הלר, אור ענבי, פאדי עומר
סדרה:
מדד הדמוקרטיה
כריכה:
רכה | 232 עמ’
מרכז:
מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות, מדד הדמוקרטיה הישראלית

مؤش ّ ر الديمقراطية ّ اإلسرائيلية 2018

ّ ملخص
שנה:
2018
מאת:
פרופ' תמר הרמן, אור ענבי, אלה הלר, פאדי עומר
סדרה:
מדד הדמוקרטיה
כריכה:
| 18 עמ’
מרכז:
מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות, מדד הדמוקרטיה הישראלית
חדש

שבת מקומית

חוקי שבת והיקף האיסור על פעילות כלכלית ברשויות המקומיות
שנה:
2018
מאת:
עו"ד גלעד וינר, ד"ר שוקי פרידמן
סדרה:
דוח מחקר
כריכה:
רכה | מקוון | 30 עמ’
מרכז:
המרכז ללאום, דת ומדינה, התוכנית לדת ומדינה
להורדה

תוכנית לתיקון שיטת הממשל בישראל

שנה:
2015
מאת:
יוחנן פלסנר, פרופ' גדעון רהט
סדרה:
הבחירות בישראל
כריכה:
מקוון | 22 עמ’
מרכז:
התוכנית לרפורמות פוליטיות, המרכז לממשל וכלכלה
חדש

הצעה לתיקון שיטת המינוי של נציב שירות המדינה

הצעה לסדר 19
שנה:
2018
מאת:
ד"ר אסף שפירא
סדרה:
הצעה לסדר
כריכה:
רכה | מקוון | 45 עמ’
מרכז:
המרכז לממשל וכלכלה, התוכנית לרפורמות בשירות הציבורי
חדש

פסקת ההתגברות

איזונים ובלמים של המוסדות הפוליטיים ומערכת המשפט
שנה:
1
מאת:
פרופ' עמיחי כהן
סדרה:
הספרייה לדמוקרטיה
כריכה:
מקוון | 37 עמ’