VOD

אביגדור ליברמן, שר האוצר

 

יצחק הרצוג, נשיא מדינת ישראל

 

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה - דברי פתיחה של היום הראשון

 

רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר

 

יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים, משרד האוצר

 

ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות

 

ד"ר רון תומר, יו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים

 

ח"כ אלכס קושניר, יו"ר ועדת הכספים, ישראל ביתנו

 

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל

 

היום הראשון, מושב הבוקר: אסטרטגיה כלכלית לצמיחה מכלילה, חלק א'

 

היום הראשון, מושב הבוקר: אסטרטגיה כלכלית לצמיחה מכלילה, חלק ב'

 

ח"כ מיכאל ביטון, יו"ר ועדת הכלכלה, כחול לבן

 

ד"ר רון מלכא, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

 

אבי חסון, מנכ"ל StartUp Nation Central

 

נילי שלו, מנכ"לית מכון היצוא הנכנסת

 

נעמה קאופמן-פס, מנכ"לית משרד החקלאות

 

תום דן, משנה למנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

 

היום הראשון, מושב הצוהריים המלא: הרחבת תפיסת החדשנות כמנוע לצמיחה ולצמצום פערי הפריון

 

תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה

 

קארין אלהרר, שרת האנרגיה

 

ד"ר יונתן מנוחין, מנכ"ל המכון הישראלי לחדשנות

 

גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה

 

ליאור שילת, מנכ״ל משרד האנרגיה

 

הילה חדד-חמלניק, מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

 

רו"ח יהלי רוטנברג, החשב הכללי, משרד האוצר

 

היום הראשון, מושב אחר הצוהריים המלא: קידום יזמות אקלים בישראל

 

היום הראשון המלא

 

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה - דברי פתיחה של היום השני

 

ח"כ בני גנץ, סגן ראש הממשלה ושר הביטחון

 

ח"כ בני גנץ, סגן ראש הממשלה ושר הביטחון - סינק

 

ח"כ ניר ברקת, הליכוד

 

ח"כ יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי ושר החוץ

 

ח"כ יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי ושר החוץ - סינק

 

פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר ועמיתה בכירה ע״ש וויליאם דוידסון למדיניות כלכלית במכון הישראלי לדמוקרטיה; האוניברסיטה העברית בירושלים; נגידת בנק ישראל לשעבר

 

אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה והתעשייה

 

פרופ' קרנית פלוג - דברים נוספים

 

פרופ' יותם מרגלית, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; אוניברסיטת תל אביב

 

טלי ניר, מנכ"לית עמותת 121 - מנוע לשינוי חברתי

 

היום השני, המשך מושב הבוקר:  אתגרי שוק העבודה החדש

 

אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ

 

דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך

 

ח"כ משה גפני, יהדות התורה

 

טל לוריא, מורה, יזם חברתי ומייסד קבוצת "מורים מובילים שינוי"

 

היום השני, מושב הצוהריים המלא: תפקידי מערכת החינוך בראי שוק העבודה

 

היום השני, מושב אחר הצוהריים המלא: עתיד המדע בישראל

 

היום השני המלא