סיכום הכנס

21.06.22 | היום הראשון

 • פתיחת הכנס

  Download
 • מושב הבוקר: אסטרטגיה כלכלית לצמיחה מכלילה

  Download
 • הרצאת נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון

  Download
 • מושב הצוהריים: הרחבת תפיסת החדשנות כמנוע לצמיחה ולצמצום פערי הפריון

  Download
 • מושב אחר הצוהריים: קידום יזמות אקלים בישראל

  Download

 

 

22.06.2022 | היום השני

 • פתיחת היום השני

  Download
 • מושב הבוקר: אתגרי שוק העבודה החדש

  Download
 • מושב הצוהריים: תפקידי מערכת החינוך בראי שוק העבודה

  Download
 • מושב אחר הצוהריים: עתיד המדע בישראל

  Download