• למוזמנים בלבד

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2017

פורום בכירים מצומצם שיעבוד במשותף על הדרכים לחיזוק החוסן הכלכלי-חברתי של מדינת ישראל, על בסיס תהליך הכנה מקדים של צוותי עבודה ומחקר.
הפורום כולל ראשי ממשל ומקבלי החלטות, בכירים מן המגזר הציבורי, ראשי המגזר העסקי (תעשייה ומסחר, פיננסים והיי-טק), נציגי עובדים, מגזר שלישי ומובילים באקדמיה.

לאתר הכנס

זו השנה ה-24 שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מקיים את כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה (לשעבר פורום קיסריה). השנה, בשונה משנים קודמות, מהווה הכנס יריית פתיחה לתהליך רב-שנתי שיוביל המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף עם בכירים מהממשל, נציגי המגזר העסקי, חוקרים מהאקדמיה וממכוני מחקר ונציגים מהמגזר החברתי-אזרחי. המהלך הותנע כדי ליצור רצף של מחקר וחשיבה אסטרטגית משותפת, בשאיפה להוביל יחדיו שינוי ממשי בתחומים שנעסוק בהם.

תוצרי הביניים של צוותי העבודה יוצגו מדי שנה בכנסי אלי הורביץ ובחוברת פרסומים זו וישמשו בסיס לדיונים שייערכו בכנס וגם אחריו. השנה יתייחסו צוותי העבודה לנושא המרכזי שנבחר להוביל את הכנס – "שתי כלכלות – חברה אחת" – שאליו יתייחס בהרחבה פרופ' יוג'ין קנדל בהמשך חוברת זו.

כחלק מהשינוי שולבו נושאי המחקר של צוותי העבודה שהתכנסו לקראת הכנס השנה בתכנית העבודה הרב-שנתית של המכון. כך למשל התניע המכון השנה קבוצת עבודה שעוסקת בגיבוש המלצות להיערכות לשוק העבודה העתידי. הקבוצה הוקמה לאחר שזיהינו שללא היערכות ראויה עלולים השינויים הצפויים לערער את היציבות של משטרים ודמוקרטיות ברחבי העולם בשל הצפי להתערערות מודל התעסוקה הקיים היום והחשש מעלייה חדה בשיעורי האבטלה ברחבי העולם. קבוצת העבודה – שחברים בה נציגים ממגוון משרדי ממשלה, מכוני מחקר, ונציגי מגזר עסקי ומעסיקים – החלה בתהליך של מיפוי האתגרים, עריכת מחקרים וגיבוש המלצות מדיניוּת אסטרטגיוֹת להיערכות לשוק העבודה העתידי. הצוות ימשיך בעבודתו גם לאחר הכנס, במטרה להעמיק את המחקרים ובשאיפה להתקדם בגיבוש ההמלצות בתחום, לקראת הצגתם לדיון בכנס הבא (2018). באותו עניין התניע השנה המכון פעילות רב-שנתית בתחום הפנסיה כדי לגבש המלצות לחיזוק היציבות וההוגנות של מערכת הפנסיה הנהוגה היום בישראל.

פרויקט רב-שנתי נוסף שהותנע השנה במכון שם לו למטרה לסייע לגורמי הממשל להקטין את הנטל הרגולטורי והבירוקרטי. הנחת היסוד שלנו היא שמערכת רגולטורית יעילה מגבירה את החוסן הכלכלי ומחזקת את יציבות הדמוקרטיה. יתרה מזו, עודף רגולציה ובירוקרטיה חונקת מספקים לגורמי הממשל את ההזדמנות ואף מגבירים אצלם את התמריץ לפעול בדרכים מושחתות ובכך מערערים את יסודות הדמוקרטיה. גם פעילות זו השתלבה בתכנית העבודה הרב-שנתית של המכון והביאה לידי ביטוי את מומחיותם של חוקרי המכון בתחום הכלכלה ההתנהגותית ככלי לטיוב עבודת הממשל. פרויקט זה, אשר גובש בשיתוף עם גורמי ממשל רלוונטיים, יוצג לראשונה בכנס הנוכחי.

אנו מאמינים שהכנס הוא הזדמנות מצוינת למפגש בלתי אמצעי, מקצועי ופורה בין מובילי המשק משלל המגזרים, אשר יוכלו לנהל במסגרתו שיח פתוח שיאתגר את תפיסות העולם וההרגלים הקיימים.

השנה יהיה זה הכנס החמישי שנושא את שמו של אלי הורביץ ז"ל, מייסד חברת טבע ומראשי התעשייה בישראל. אלי היה יושב ראש הוועד המנהל של המכון ועמד שנים ארוכות בראש פורום קיסריה (שמו הקודם של הכנס). בשבילנו זהו חיבור טבעי, ואנו מודים לדליה ולכל בני המשפחה על שהם מאפשרים את המשך קיומו של מפעל חשוב זה.

אני מודה לכל החוקרים ועוזרי המחקר, ליושבי הראש של הצוותים, לשותפינו בצוותי העבודה ובכתיבת המחקרים, למנהלת הכנס ולכל צוות עובדי המכון הישראלי לדמוקרטיה.

תודה מיוחדת לפרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר הכנס.

בברכה,
יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

 צילום: יוסי זליגר

08:45 — 09:15 | התכנסות
09:15 — 11:10 | שתי כלכלות — חברה אחת

דברי פתיחה
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' יוג'ין קנדל, מנכ"ל Start-Up Nation Central

הבנקאות שבין שתי הכלכלות — המחדשת והמתחדשת
רקפת רוסק-עמינח, מנכ"לית בנק לאומי

אתגרי המשק | שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר

צו השעה: צמצום הפער בין המקרו למיקרו | ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג, חבר ועדת הכספים של הכנסת, המחנה הציוני

דיון פתוח במליאה

11:10 — 11:30 | הפסקה
11:30 — 14:00 | שוק העבודה העתידי — האם יהיה בו מקום לכולנו?

יו"ר המושב: דפנה אבירם-ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה
הצגת עבודת צוות ההכנה: אתגרים והיערכות נדרשת

ח"כ נפתלי בנט, שר החינוך

הצגת עבודת צוות ההכנה: אתגרים והיערכות נדרשת

פריון העבודה בישראלפרופ' נתן זוסמן, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל

צורכי תעשיית ההיי-טקפרופ' יוג'ין קנדל

האם העתיד כבר כאן?אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות

היערכות הממשלה לשוק העבודה העתידי
מיכל צוק, המשנה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
יוליה איתן, סגנית ראש המועצה הלאומית לכלכלה
מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה

פותחי הדיון:
יורם יעקובי, מנכ"ל מיקרוסופט ישראל
חן ליכטנשטיין, מנכ"ל אדמה
כיראם בלעום, מנכ"לית ומייסדת עמותת יסמין
אירה פרידמן, סמנכ"לית Social Finance Israel
עמאד תלחמי, יו"ר ומייסד באבקום
דליה נרקיס, לשעבר יו"ר מנפאואר ישראל ואגן הים התיכון

דיון פתוח במליאה

14:00 — 15:00 | ארוחת צהריים
15:00 — 16:15 | כיצד נערכים הצדדים לשוק העבודה בשנת 2030?

יור' המושב: יוחנן פלסנר

היערכות נדרשת - עם הפנים לעובדאבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות

חינוך פריון ותעסוקה - הקשר שביניהםשרגא ברוש, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים בישראל

היערכות המגזר הציבורי בעולם יחסי העבודהערן יעקב, הממונה על השכר והסכמי העבודה, משרד האוצר

שוק העבודה כמנוע צמיחהאמיר לוי, ראש אגף התקציבים, משרד האוצר

אסטרטגיה לשוק העבודה העתידי בישראלפרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה

16:15 — 16:45 הפסקה
16:45 — 18:15 | אתגרי מערכת הפנסיה בישראל

יו"ר המושב: פרופ' איתן ששינסקי, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
הצגת ממצאים ראשונים של עבודות המכון הישראלי לדמוקרטיה

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון

רב-שיח בהשתתפות:
יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה-מבטחים פנסיה וגמל 
ענת לוין, המשנה למנכ"ל כלל ביטוח
פרופ' דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי
ד"ר עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות, בנק ישראל
ד"ר עדו קאליר, חוקר פנסיה וחסכון ארוך טווח, הקריה האקדמית אונו

דיון פתוח במליאה

18:15 | הרצאת סיום: חברה אחת — כלכלה אחת

ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל

תוכנית הכנס המלאה

09:00 — 09:30 התכנסות
09:30 — 12:00 | הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי

יו”ר המושב: ירום אריאב, יו"ר לביא קפיטל

הצגת עבודת צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר אסף כהן, יועץ כלכלי בחברת Compass Lexecon ומרצה במרכז האקדמי רופין ובאוניברסיטת ת"א
פרופ' יובל פלדמן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פעילות הממשלה לטיוב הרגולציהאלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה

הסרת חסמים להשקעות במשקח"כ אלי כהן, שר הכלכלה

שיפור הסביבה העסקית — הניסיון הבינלאומיDr. Augusto Lopez-Claros, Senior Advisor, Development Economic at the World Bank

פותחי הדיון:
ד"ר רון תומר, בעלים של חברת התרופות אוניפארם; יו"ר ועדת כלכלה ורגולציה, התאחדות התעשיינים
פרופ' צבי אקשטיין, דיקן ביה"ס לכלכלה, המרכז הבינתחומי הרצליה
יפעת זמיר, מנכ"לית שקיפות ישראל
דיון פתוח במליאה

11:15 - 11:30 | הפסקה

שיפור הסביבה העסקית בישראלרוני חזקיהו, החשב הכללי, משרד האוצר

טיוב הרגולציה — ההיבט המשפטיעו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

הקמת One Stop Shop למשקיעים זריםגב’ זיוה איגר, מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות, משרד הכלכלה

פותחי הדיון:
ח"כ רועי פולקמן, יו"ר סיעת כולנו
נועם ברדין, Chief Wazer at Google
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים
דיון פתוח במליאה

13:00 - 13:30 | ארוחת צהריים
12:30 — 14:00 | נגישות עסקים קטנים ובינוניים לאשראי

יו"ר המושב: פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך

אפשרויות חדשות למימון עסקים קטנים ובינוניים באמצעות שוק ההון

פאנל בהשתתפות:
עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי)
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר
אריק גרבלסקי, מבעלי מפעל שיש ירושלים ויו"ר המועצה למפעלים קטנים ובינוניים
רו"ח שחר זיו, שותף מנהל, BDO זיו האפט
רו"ח יאיר לפידות, מנכ"ל משותף, ילין לפידות
רן קיויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה

דיון פתוח במליאה

15:00 | סיכום הכנס

יוחנן פלסנר
פרופ' יוג'ין קנדל

תוכנית הכנס המלאה

Professor Hu Angang, Dean of the Institute for contemporary China Studies, Tsinghua University and Senior Advisor to the Chinese Government
Dr. Augusto Lopez-Claros Senior Advisor, Development Economic at the World Bank
מר יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים
דפנה אבירם ניצן,
מנהלת מרכז ממשל וכלכלה,המכון הישראלי לדמוקרטיה
אהרון אהרון,
מנכ"ל רשות החדשנות
גב' זיווה איגר, מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות, משרד הכלכלה
יוליה איתן,
סגנית ראש המועצה הלאומית לכלכלה
ירום אריאב, יו"ר לביא קפיטל
שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר
כיראם בלעום, מנכ"לית ומייסדת עמותת יסמין
יהודה בן אסייג, מנכ"ל מנורה מבטחים
נועם ברדין, Chief Wazer at Google
שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים בישראל
ד"ר עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות, בבנק ישראל
פרופ' דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, הביטוח הלאומי
אסתי גולדהמר, שותפה מנהלת ב"קו פרוייקט" מפירמת BDO זיו האפט
אריק גרבלסקי, תעשיין; יו"ר המועצה למפעלים קטנים ובינוניים
אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מר ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
פרופ' שמואל האוזר, יושב ראש הרשות לניירות ערך
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר
פרופ' נתן זוסמן, מנהל חטיבת המחקר,בנק ישראל
רו"ח שחר זיו, מנהל משותף BDO
יפעת זמיר, מנכ"לית שקיפות בינל"א ישראל
רוני חזקיהו, החשב הכללי, משרד האוצר
אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות
ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג, חבר ועדת הכספים; המחנה הציוני
ערן יעקב, הממונה על השכר והסכמי העבודה , משרד האוצר

יורם יעקובי, מנכ"ל מרכז הפיתוח של מייקרוסופט בישראל
ח"כ אלי כהן,
שר הכלכלה
ד"ר אסף כהן, יועץ כלכלי בחברת Compass Lexecon ומרצה במרכז האקדמי רופין ואוניברסיטת ת"א
עו"ד רועי כהן,
נשיא להב
אמיר לוי, ראש אגף התקציבים, משרד האוצר
עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי)
ענת לוין,
משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת השקעות, מימון ופיננסים ומנכ"ל כנף - כלל ניהול פיננסים בע"מ
עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים)
חן ליכטנשטיין, נשיא ומנכ"ל אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
רו"ח יאיר לפידות, מנכ"ל משותף ילין לפידות
דליה נרקיס, לשעבר יו"ר מנפאואר ישראל ואגן הים התיכון
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר
פרופ' יובל פלדמן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית ודיקאן ביה"ס לכלכלה במרכז הבינתחומי בהרצליה
פרופ' אפרים צדקה, אוניברסיטת תל-אביב
ח"כ רועי פולקמן, יו"ר סיעת כולנו
מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה
אירה פרידמן, Vice President, Social Finance Israel
פרופ' יוג'ין קנדל, מנכ"ל Start –Up Nation Central
רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית בנק לאומי
פרופ' איתן ששינסקי, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה
ד"ר רון תומר, בעלי חברת התרופות אוניפארם ויו"ר וועדת כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים
עמאד תלחמי, יו"ר ומייסד באבקום