צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה
להורדת התמונה

פרופ' יובל פלדמן

עמית בכיר בתוכנית לרפורמות בשירות הציבורי, המרכז לממשל וכלכלה

פרופ‘ פלדמן הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן וחוקר לשעבר במעבדת השחיתות ע“ש ספרא באוניברסיטת הרווארד. 

את עבודת הדוקטור שלו במשפטים ומדיניות חברתית עשה באוניברסיטת ברקלי.

תחומי מומחיות:
משפט וכלכלה התנהגותית, קבלת החלטות אתית, חקר שחיתות,אכיפה וציות לחוק, גישה אמפירית והתנהגותית למשפט, דיני עבודה. 

צפו בהרצאה בסגנון TED על ספרו של פרופ' יובל פלדמן "המשפט של האנשים הטובים"

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת פרופ' יובל פלדמן

ספרים מאת פרופ' יובל פלדמן