להורדת התמונה

פרופ' יובל פלדמן

עמית בכיר וראש התכנית (משותף) לרפורמה ביחסי עבודה 

פרופ‘ פלדמן הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן וחוקר לשעבר במעבדת השחיתות ע“ש ספרא באוניברסיטת הרווארד.
את עבודת הדוקטור שלו במשפטים ומדיניות חברתית עשה באוניברסיטת ברקלי.

תחומי מומחיות:
קבלת החלטות אתית, חקר שחיתות,אכיפה וציות לחוק, גישה אמפירית והתנהגותית למשפט, דיני עבודה. 

 

פרסומים אחרונים