ישראל 2050

בתחילת 2019 התניע המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד האנרגיה, משרד הכלכלה, משרד האוצר- מנהל תכנון, וארגון ה-OECD תהליך רב מגזרי וחוצה משרדים לגיבוש חזון למעבר לכלכלה דלת זיהום ומשגשגת עד 2050.

הרקע להתנעת הפרוייקט הוא הסכם פריז, מדצמבר 2015, במסגרתו התחייבו מדינות העולם ליעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה לשנת 2030, לעצירת מגמת ההתחממות הגלובלית. לאחר שיעדים אלו התבררו שלא מספקים, התחייבו המדינות להגיש עד סוף 2020 תכניות ארוכות טווח מעודכנת למעבר לכלכלה דלת פליטות עד 2050. ברוח זו, בא הפרוייקט לגבש חזון ויעדים מעודכנים לישראל לשנת 2050 ובהתאם להתוות מפת דרכים ליישום החזון והיעדים הנגזרים ממנו. החזון ותכנית היישום אמורים להיות מתורגמים להחלטת ממשלה וישולבו בתכניות העבודה הממשלתיות.

מאז הותנע התהליך הישראלי פועלים חמישה משרדי ממשלה במסגרת קבוצות עבודה מקצועיות בתחומי התחבורה, תכנון ובינוי, תעשייה ופסולת ואנרגיה. קבוצות אלו פועלות לגיבוש מדדים ויעדים תחומיים (Bottom up), מהם ייגזרו היעדים המשקיים בסנכרון מול צוות מאקרו כלכלה, בהובלת פרופ' נתן זוסמן, שיגבש את יעדי מאקרו (Top to Bottom). סנכרון עבודת כלל הצוותים יוביל לגיבוש יעדים וחזון ממשלתי אחיד ומסונכרן. קבוצה נוספת שהוקמה במסגרת מהלך זה ע"י המכון עוסקת בהיבט החברתי-כלכלי של הפרוייקט ובהשלכותיו על איכות החיים של אזרחי המדינה. הקבוצה כוללת נציגי חברה אזרחית בדגש על ייצוג אוכלוסיות: חרדים, ערבים, מבוגרים, אנשים עם מגבלות, הדור הצעיר (ילדים ונוער) ותושבי הפריפריה. אחת ממטרות הקבוצה הינה לבחון את החזון שגובש ואת צעדי המדיניות המתוכננים לשם מימוש החזון בעיניים של חברה אזרחית ותוך בחינת ההשפעה של צעדי המדיניות המתוכננים על מגוון היבטים שקשורים באיכות החיים של תושבי ואזרחי המדינה.

המרכז לממשל וכלכלה >> התוכנית לרפורמות בשירות הציבורי

מאמרים, ספרים ואירועים בנושא ישראל 2050

מאמרים

סקר מיוחד

הציבור מתעניין בנושאים סביבתיים, הפוליטיקאים פחות

דליפת הנפט בים התיכון הציפה סוגיה מדאיגה עליה תצטרך מדינת ישראל לתת את הדעת בשנים הקרובות: איכות הסביבה ומשבר האקלים. ואכן, 44% מהישראלים לוקחים בחשבון את עמדות המפלגות בישראל בנושאי סביבה כשהם מחליטים לאיזו מפלגה להצביע, בהם בעיקר מבוגרים בני 65+ והמשתייכים למחנה השמאל והמרכז

סקירה

הציבור הישראלי מודאג גם ממשבר האקלים

רוב מוחץ של הציבור (89%) סבור שעל ממשלת ישראל לפעול לשיפור מוכנות המשק למשבר האקלים. תוצאות הסקר המיוחד על עמדות הציבור למשבר האקלים

מאמר דעה

המשבר הבא כבר לפתחנו

ביום שאחרי משבר הקורונה, בעוד מנהיגי העולם יהיו עסוקים בגיבוש מדיניות לשיקום ההרס הכלכלי שהותיר אחריו, יהיה עליהם להתייחס ברצינות רבה גם למשבר הבא שמתקרב אלינו בצעדי ענק ומהווה איום גדול בהרבה לאנושות כולה - ההתחממות הגלובלית

מצגת

כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת

ישראל 2050

הכדור בידיים של הממשלה הבאה- ישראל 2050

איך מעבירים את ישראל ממסלול של עתיד מזוהם, צפוף ויקר - לעבר כלכלה דלת זיהום, תחרותית ומשגשגת? שילוב כוחות ייחודי בהובלת המכון הישראלי לדמוקרטיה והמשרד להגנת הסביבה, יחד עם ה-OECD, משרד האנרגיה, משרד התחבורה, משרד הכלכלה ומנהל התכנון, בתכנית ישראל 2050. הצצה לתרחישים הסביבתיים שעשויים להתרחש בעתיד הנראה לעין, וכיצד ניתן להתמודד עמם