דבר הנשיא

הדמוקרטיה הישראלית ניצבת בפני אתגרים מורכבים מבית ומחוץ. בדומה לדמוקרטיות מערביות אחרות היא מתמודדת עם מגמות של ירידת האמון של הציבור במוסדות המדינה, במפלגות ובמנהיגות הפוליטית ועם הקושי לאזן בין משילות יעילה לייצוגיות. אולם מעבר לכך, מדינת ישראל נדרשת להתמודד גם עם שסעים פנימיים עמוקים ואיומים חיצוניים המפעילים מכבש לחצים/המהווים איום מתמיד על הדמוקרטיה הצעירה שלנו.

מזה למעלה משלושים שנה המכון הישראלי לדמוקרטיה נטל על עצמו את המשימה של שמירת חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית. המכון, הפועל בתפר שבין עולם ההגות/תיאוריה לעולם המעשה, יוזם מחקרים ופעולות שתכליתם לספק למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב הצעות מבוססות מחקר לרפורמות ולשינויים במדיניות ובחקיקה, כמענה לאתגרי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית.

משימתנו ליצור את הבסיס העיוני והמעשי באמצעות מרכזי המחקר העוסקים בנושאי הליבה של הדמוקרטיה הישראלית:
המרכז להגנה על הערכים הדמוקרטיים המתמקד בחיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה דמוקרטית
המרכז לממשל וכלכלה המתמקד בשיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק והגברת אמון הציבור בהם
מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת הפועל לצמצום המתח בין דת ומדינה, תוך טיפוח שותפות אזרחית ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים
המרכז לביטחון ודמוקרטיה המתמקד בדרכים להתמודדות יעילה עם איומים ביטחוניים בחברה המשמרת זכויות אדם וערכים דמוקרטיים

באתר המכון תוכלו למצוא את פרסומי המכון הישראלי לדמוקרטיה מאז היווסדו. זהו ארון הספרים הדיגיטלי של המכון, פרי עמל מחקרי של למעלה משלושה עשורים, שבמהלכם הפך המכון הישראלי לדמוקרטיה למוקד ידע לאומי בסוגיות של החברה והממשל בישראל. פרסומים אלו נועדו ברובם לשרת בעבודתם היום-יומית את מקבלי ההחלטות, מעצבי המדיניות, מובילי הדעה וחוקרים. הם מוגשים לקורא בצורה עניינית ובהירה כדי שיהיו נגישים לציבור הרחב ויתרמו בכך להעשרת השיח הציבורי ולהרחבת מעגל המשתתפים בו.

בברכת גלישה מהנה ומפרה,
יוחנן פלסנר, נשיא המכוןיוחנן פלסנר
נשיא המכון