כיצד מבטיחים מעבר צודק וחברתי בדרך למשק דל פחמן?

בשנתיים החולפות קיימנו תהליך מקצועי רחב היקף לקידום התכנית הלאומית להפחתת פליטות, "ישראל 2050 - כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת". במהלך התהליך גיבשו הצוותים המקצועיים את היעדים והחזון לתחומי התחבורה, מבנים וערים, כלכלה ואנרגיה, ומזה נגזרו גם היעדים הלאומיים. נציגי החברה האזרחית הוזמנו לקחת חלק בכל אחד מהצוותים וקיבלו הזדמנות להשפיע על היעדים והחזון הלאומי.

במקביל, הוביל המכון הישראלי לדמוקרטיה צוות עבודה שכלל את נציגי החברה האזרחית, אשר מטרתו להבטיח שהמעבר למשק דל פחמן יהיה צודק וחברתי (Transition Just). המכון, יחד עם חברי הצוות, שמו כמטרה לגבש עבור גורמי הממשל המיישמים, חבילה של צעדי מדיניות שמטרתם למזער את הפגיעה בשכבות החלשות ולהבטיח שאלו ייהנו לא פחות מתועלות המעבר למשק דל פחמן.

המפגש יחולק לשני חלקים:

  1. הצגת עיקרי המסקנות והמלצות המדיניות למעבר צודק - פרי עבודה מקיפה שנמשכה כשנה וחצי וכללה ניתוח עומק של הנעשה בעולם בתחום, שיתוף הציבור באמצעות סקרים ואתר התייעצות דיגיטלי, מפגשים ושיחות התייעצויות.
  2. דיון פתוח לקבלת התייחסותכם להמלצות ולמסקנות הדוח - במפגש ישתתפו גם נציגי משרדי הממשלה הרלבנטיים, שיוכלו להתייחס לעמדותיכם בזמן אמת.

לינק להצטרפות למפגש הזום:
https://idi-org-il.zoom.us/j/89997019016?pwd=TzduNTB6anBFZmltaElpaTlMTmRVZz09

10:00 | עמדות הציבור הישראלי בנושא היערכות למשבר האקלים
דפנה אבירם ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה
רן רייז, מנכ"ל תובנות

10:20 | כיצד מקדמים מעבר צודק למשק דל פחמן? הניסיון הבינלאומי והמלצות מדיניות
Aimée Aguilar Jaber, Team Leader-Climate Change Mitigation Environment Directorate, OECD
פרופ' נתן זוסמן, חוקר בכיר בתכנית "ישראל 2050 ,"המכון הישראלי לדמוקרטיה
הילה שואף קולביץ, חוקרת בתכנית "ישראל 2050 ,"המכון הישראלי לדמוקרטיה

10:50 | דיון פתוח על המלצות המדיניות בהשתתפות הקהל

11:50 | התייחסות נציגי הממשלה
ד"ר גיל פרואקטור, מנהל תחום אנרגיה ושינויי אקלים, המשרד להגנת הסביבה

12:00 | סיכום וצעדים להמשך