תמונת ברירת מחדל

​תודה רבה על התעניינותכם בתמיכה במכון הישראלי לדמוקרטיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מכון מחקר שאינו מתוקצב על ידי המדינה.
פעילותו מתאפשרת הודות לתרומות של אנשים וגופים בארץ ובעולם המאמינים בחשיבות פועלו לביסוס היסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל.