כשר כאן?

ליקויים והצעות לרפורמה בשוק הכשרות

סוגיית הכשרות היא אחד הקונפליקטים המרכזיים במתח שבין דת ומדינה בישראל, ובגלל השפעותיה הכלכליות על מחירי המזון העיסוק בזה גובר יותר ויותר. מהן הבעיות החוקתיות-נורמטיביות והמבניות שמערך הכשרות הממלכתי לוקח בהן; מהן העלויות הכלכליות שמונופול הכשרות משית על המשק ועל הצרכנים; והאם צריך לשנות את מערך הכשרות הממלכתי מן היסוד או שאפשר להסתפק בשיפורים קלים בלבד.

המחקר "כשר כאן?", מציג תמונת מבט כוללת על שוק הכשרות הישראלי, בדגש על מערך הכשרות הממלכתי. המחקר בוחן את איכות הכשרות שמספק מערך זה ואת ההיבטים הכלכליים שלו. הוא עורך השוואה בין דרכי הפעולה של שוק הכשרות הישראלי לאלו של שוק הכשרות האמריקאי ומציע רפורמה באופן אספקת שירותי הכשרות בישראל. לב הצעתו של מחקר זה, הינה הפרטה מלאה של שוק הכשרות הישראלי.