מתווה משפטי לפיזור גיאוגרפי של מבקשי המקלט בישראל

הצעה לסדר 20

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה שפורסמו בחודש מאי 2018, בישראל יש 35,865 מבקשי מקלט (בדוח הרשות הם נקראים "מסתננים"), רובם מאריתריאה וסודן. לצד הדיון הציבורי הסוער המתחולל מיום הגעתם של מבקשי המקלט הראשונים לגבול ישראל־מצרים בעניין עצם שהותם בישראל ובעניין מעמדם בארץ, דומה כי סוגיה נפיצה ורגישה נוספת היא ריכוזם הגיאוגרפי באזורים מסוימים.

בכירי המשק בישראל גיבשו לאחרונה תוכנית כלכלית־חברתית ראויה ומפורטת לטיפול בסוגית מבקשי המקלט, ואולם מטרת מסמך זה היא לסקור בקצרה היבטים משפטיים והשוואתיים של שאלת ההגבלה הגיאוגרפית על מבקשי המקלט ולהציע למקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה עקרונות שניתן לבסס עליהם את המתווה הראוי לטיפול בסוגיה זו, לאור המאפיינים הייחודיים למדינת ישראל. הפרמטרים שיוצעו למתווה אמורים לעמוד באתגר מרובע: ישימות פוליטית, תקפות משפטית, תועלת חברתית והוגנוּת – הן כלפי אזרחי ישראל והן כלפי מבקשי המקלט.