העתיד כבר כאן- הצעות לרפורמה בשוק העבודה

בחירות 2019

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 13 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

היעדר היערכות ראויה מצד מקבלי ההחלטות לשינויים בשוק העבודה חושף את המשק הישראלי לסכנות רבות, בהן פיטורי עובדים שאינם רלוונטיים עוד בצד מחסור בעובדים בתחומים נדרשים. השילוב של שני אלה עלול להביא לערעור מערכת יחסי העבודה, לעלייה בפערים ובאי-שוויון הכלכלי ולפגיעה בכושר התחרות והצמיחה.
התערבות ממשלתית לתיקון התקלות היא כורח שמחייב מענה דחוף, שכן כאשר רבים בציבור מרגישים ש"המערכת לא עובדת", שרצונותיהם ומאווייהם אינם מקבלים את ההתייחסות הראויה מנבחרי הציבור, נוצר חוסר אמון מסוכן בשיטה כולה. התוצאה עלולה להוביל להצבעות קיצוניות בבחירות ומכאן לאיום על יציבות הדמוקרטיה.