יהודית, דמוקרטית, שוויונית: דת ומדינה - מסדירים מחדש

בחירות 2019

הפתרונות שאנו מציעים כאן מביאים לידי ביטוי את הרצון לשמר בעת ובעונה אחת את אופייה היהודי של המדינה ואת האופי הדמוקרטי-ליברלי השוויוני שלה. אנו מציעים נוסחאות שרוב הציבור יכול "לחיות איתן", בין השאר על ידי הסגת המדינה מן העיסוק בנושאים שמעורבות בהם אינה חיונית ולפעמים אפילו מזיקה.