להורדה

מרווחה לעבודה

מחקר מדיניות 62, פורום קיסריה 2005

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 116 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪

בשנות האנתיפאדה השנייה חוותה הכלכלה הישראלית משבר חריג בעצמתו, אך בשנת 2004 החלה להירשם סוף סוף מגמה חיובית של צמיחה וצמצום האבטלה במשק. באופן טבעי נשאלה השאלה איזו מדיניות כלכלית יש לגבש כדי להביא להמשך הצמיחה והבראת המשק?

בשנות האנתיפאדה השנייה חוותה הכלכלה הישראלית משבר חריג בעצמתו, אך בשנת 2004 החלה להירשם סוף סוף מגמה חיובית של צמיחה וצמצום האבטלה במשק. באופן טבעי נשאלה השאלה איזו מדיניות כלכלית יש לגבש כדי להביא להמשך הצמיחה והבראת המשק. צוות המושב בפורום קיסריה, אשר כתב את החוברת שלפנינו, דן בסדרה של צעדים אפשריים, חלקם מקוריים ונועזים - כגון הנהגת מס הכנסה שלילי בישראל - וגיבש המלצות להאצת הצמיחה ולשימורה לאורך זמן. החוברת מביאה גם תחזית מקרו-כלכלית לשנים 2006-2005 שמידת התאמתה למה שקרה בסופו של דבר במציאות היא עניין מסקרן בפני עצמו.

החוברת פותחת בתקציר הכולל את עיקרי המדיניות המומלצת. הפרק הראשון סוקר את ההתפתחויות הכלכליות במשק; בפרק השני מוצגים העקרונות לעיצוב המדיניות הכלכלית הנחוצה; הפרק השלישי מחזיק בין דפיו תחזית מקרו-כלכלית לשנים 2006-2005, שכיום כבר אפשר לבחון בדיעבד את מידת דיוקה; הפרק הרביעי עוסק בשתי סוגיות מיוחדות: המדיניות המוניטרית הרצויה בעידן של יציבות מחירים והתפתחות העוני בישראל ביחס לצמיחה הכלכלית.

פתח דבר

הקדמה
א. סיכום מנהלים
ב. המדיניות המומלצת

פרק ראשון: ההתפתחויות הכלכליות במשק
א. ההתפתחויות המקרו-כלכליות
ב. התעשייה
ג. הבנייה
ד. מחזורי העסקים בשנים האחרונות

פרק שני: עקרונות לעיצוב המדיניות הכלכלית
א. עקרונות המדיניות הפיסקלית
ב. עקרונות המדיניות המוניטרית
ג. עקרונות המדיניות החברתית

פרק שלישי: תחזית מקרו-כלכלית לשנים 2006-2005
וההנחות המרכזיות

פרק רביעי: סוגיות מיוחדות
א. המדיניות המוניטרית הרצויה בעידן של יציבות מחירים
ב. הצמיחה והתפתחות העוני בישראל

סיכום דיון

English Summary