בירור יהדות בישראל

  • מאת:
  • שנה:
  • בשיתוף עם: עתים
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 58 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת

יהודים רבים בישראל ובחו"ל רואים חשיבות רבה בהכרה על ידי הממסד הרבני האורתודוקסי, על ידי מדינת ביהדותם ישראל ועל ידי החברה. יש לכך מגוון סיבות: אצל מקצתם מדובר בשאלה של זהותם האישית, אצל אחרים מדובר ביכולת שלהם או של ילדיהם בעתיד להתערות בחברה היהודית, ויש מי שרצונם בהכרה בהם כיהודים נובע בעיקר מן הזכויות הנלוות להכרה זו במדינת ישראל.

למדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, יש החובה, אבל גם האינטרס, לסייע לאזרחיה החפצים בהכרה ביהדותם. חובה – שכן מדינת ישראל הוקמה על יסוד קיבוץ הגלויות ובמטרה לשמור על לכידות עם ישראל בארצו; אינטרס – שכן בישראל חיים היום מאות אלפי אזרחים שהממסד מטיל ספק ביהדותם, עובדה בעלת השלכות כבדות על המרקם החברתי והתרבותי של המדינה.