ישראל 2050 - כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת השפעות על הצמיחה המקרו-כלכלית בישראל

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 69 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה