ישראל 2050- כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת | מדדים, יעדים וחזון לפי תחומים - אנרגיה | תחבורה | ערים ומבנים | תעשייה ופסולת

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 24 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה