תעסוקת מבוגרים בישראל - מדיניות לשילוב ולשימור בני +50 בשוק העבודה

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 52 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה