סקר עמדות הציבור איזון חיים אישיים-עבודה | גמישות במיקום ובשעות עבודה | מוכנות לשינויים הצפויים בשוק העבודה

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 16 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה