הרבנות המקומית הממסדית בישראל

מחקר מדיניות 168

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 192 עמ’
  • מרכז: המרכז ללאום, דת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪

מאות שנים הייתה הרבנות המקומית הקהילתית מסימני ההיכר ומעמודי התווך של הקהילות היהודיות בעולם. עם תחילת היישוב היהודי בארץ ישראל והקמת המדינה חלו במוסד הרבנות שינויים מרחיקי לכת, ותפקידים רבניים רבים היו לתפקידים ממסדיים של עובדי מדינה. מחקר זה סוקר את תופעת הרבנות מבחינה היסטורית ומבחינת החקיקה וחושף פער מהותי בין אופי הרבנות המקומית במסורת ישראל לאופי הרבנות המקומית הממסדית כיום