מבצע

ציות ואי-ציות בציונות הדתית

מגוש אמונים ועד תג מחיר

קולות רבים מתריעים מפני הסכנה הפוטנציאלית שבציבור הציוני דתי על רקע המחויבות האידאולוגית הגבוהה שלו לחזון ארץ ישראל השלמה. יש המתריעים אף מפני מלחמת אחים או פרצי אלימות קיצוניים שהציונות הדתית אוצרת בחובה, לטעמם. ואולם במרבית המקרים מדובר באיומי סרק והרוב המכריע של בני ובנות המגזר נותרים נאמנים למדינה ולמוסדותיה, מקפידים על ציות לחוק וחיים כאזרחים נורמטיביים. כיצד, אם כן, מתקיימות זו בצד זו שתי תודעות שונות כל כך כלפי הציבור הזה?

קולות רבים מתריעים מפני הסכנה הפוטנציאלית שבציבור הציוני דתי על רקע המחויבות האידאולוגית הגבוהה שלו לחזון ארץ ישראל השלמה. יש המתריעים אף מפני מלחמת אחים או פרצי אלימות קיצוניים שהציונות הדתית אוצרת בחובה, לטעמם. ואולם במרבית המקרים מדובר באיומי סרק והרוב המכריע של בני ובנות המגזר נותרים נאמנים למדינה ולמוסדותיה, מקפידים על ציות לחוק וחיים כאזרחים נורמטיביים. כיצד, אם כן, מתקיימות זו בצד זו שתי תודעות שונות כל כך כלפי הציבור הזה?

ספר זה מנסה לגעת בשורשיה של התופעה. הוא מציג תמונה פנורמית של המתחים שבין המחויבות למפעל ההתיישבות לבין הנאמנות למוסדות המדינה והציות לחוקיה. במרכזו עומד ניתוח האמביוולנטיות שמאפיין חוגים נרחבים בציונות הדתית כלפי המאבקים על יישוב חלקי ארץ ישראל השלמה. מתברר שאף שאירעו התנגשויות עם שלטון החוק, בכל זאת במקרים הטעונים יותר בלמה האידאולוגיה הציונית דתית מגמות אנטי  חוקיות קשות. עם זאת מגמות פנימיות בציונות הדתית עלולות להוביל, לראשונה, לשחיקה ממשית בשלטון החוק ולהגיע אף עד לסירוב פקודה נרחב. לאור המקום המרכזי של הציונות הדתית בישראל היום יש לסוגיה זו חשיבות ראשונה במעלה.

ד"ר משה הלינגר הוא מרצה בכיר וסגן ראש המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, לשעבר עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. בוגר ישיבת הרב עמיאל (”היישוב“) וישיבות חברון ומיר ושימש ראש מכון שוורץ ליהדות, אתיקה ומדינה בבית מורשה בירושלים.

ד"ר יצחק הרשקוביץ הוא מרצה במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. בוגר ישיבת ההסדר במעלה אדומים, שימש ר“מ בישיבת ההסדר בפתח תקוה ומכהן כרב קהילת "נצח שלמה" בעיר.

הורידו את הספר המלא