החסמים להשתלבות אנשים עם מוגבלות בענפי ההי-טק בישראל

מחקר מדיניות 176

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 186 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 45 ₪

מחקר זה בוחן לראשונה את שיעורי ההשתלבות של אנשים עם מוגבלות בענפי ההיי־טק בישראל, את הפערים ביניהם ובין האוכלוסייה הכללית ואת הסיבות המשוערות לפערים אלו, כדי לצייר תמונת מצב עדכנית של היצע העבודה לאנשים עם מוגבלות בענף ההיי־טק ולאמוד את פוטנציאל ההשתלבות שלהם ואת החסמים המקשים על מימושו