סקר עמדות הציבור בנושאים כלכליים- חברתיים: ממצאים ראשוניים

חומר רקע למושב: אסטרטגיה כלכלית לצמיחה מכלילה

הסקר נערך לקראת כנס אלי הורביץ 2022 שיתקיים ב־ 21-22.6.22, במטרה לספק למקבלי ההחלטות במשק תמונת מצב על עמדות הציבור כלפי המדיניות הכלכלית־חברתית של הממשלה, בתום השנה הראשונה לכינונה. הסקר דגם כ־660 איש במהלך התאריכים 24-31.5.22, מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל.

את הסקר יזם, גיבש וניתח צוות המרכז לממשל וכלכלה, במכון הישראלי לדמוקרטיה, בסיוע ופיקוח מתודולוגי של צוות מרכז ויטרבי למחקרי דעת קהל ומדיניות, כאשר הדגימה בשטח בוצעה על ידי מכון סמית.

בחלק מהשאלות השווינו את הממצאים לתוצאות סקר דומה מקיץ 2019 (לפני משבר הקורונה), אשר נערך לקראת סבב הבחירות השני בשנה ההיא, ובו נותחו עמדות הציבור כלפי מדיניות ממשלת נתניהו היוצאת. כלומר, ההשוואות אותן ערכנו הן בין עמדות הציבור בנוגע למדיניות ממשלת נתניהו — ביולי 2019 (טרם פרוץ משבר הקורונה והשלכותיו הכלכליות והחברתיות) — לבין עמדות הציבור ביחס למדיניות ממשלת בנט־לפיד, במאי 2022 ולאחר שנתיים וחצי של משבר בריאותי־כלכלי חסר תקדים בעוצמתו.