לא על המו"פ לבדו

חומר רקע למושב: הרחבת תפיסת החדשנות כמנוע לצמיחה וצמצום פערי פריון

המחקר המוצג בחוברת זו הוא המשך לשיתוף הפעולה ארוך השנים של המכון הישראלי לדמוקרטיה עם משרד הכלכלה והתעשייה. כך, במסגרת שיתוף הפעולה התניעו המכון ומשרד הכלכלה והתעשייה כבר ב-2017 מהלך משותף להפחתת הנטל הבירוקרטי וטיוב הרגולציה. מהלך זה הוצג בכנס אלי הורביץ 2017 והוביל להקמת צוותי עבודה שלקחו בהם חלק נציגי התאחדות התעשיינים, משרד הכלכלה, האגף לטיוב רגולציה במשרד רה"מ וחשכ"ל במשרד האוצר.
כעבור שנה השלים הצוות את העבודה, ושר הכלכלה דאז הצהיר על אימוץ התוכנית, אשר עיקריה פורסמו בתקשורת והוצגו במושב שהוקדש לנושא בכנס אלי הורביץ 2018. התוכנית, שזכתה לשם "מפת דרכים רגולטורית למשקיע", הניחה סט המלצות לקיצור התהליך של הקמת מפעל בישראל ולשיפור הסביבה העסקית לתעשייה. התוכנית לא רק שאומצה על ידי שר הכלכלה, אלא אף תורגמה בתוך כחודשיים (באוגוסט 2018) להחלטת ממשלה — "שיפור הסביבה העסקית לתעשייה".
בכנסי הורביץ בשנים 2019 ו-2021 הוצגה התקדמות העבודה הממשלתית ליישום המלצות הדוח, אשר מאז שולבו בתוכניות העבודה של משרד הכלכלה והתעשייה. בינואר 2022 אישרה הממשלה סופית את תקנות הרפורמה לקיצור תהליכים בתעשייה, ובכך הושלמה מלאכת יישום המלצות הצוות, ומשך הזמן להקמת מפעל בישראל התקצר מ-5 שנים לשנתיים.