המערכת הפוליטית בישראל

שנים ראשונות; מבנה מוסדי; התנהגות פוליטית; בעיות לא פתורות; הדמוקרטיה בישראל

המערכת הפוליטית בישראל הוא החיבור המקיף והעדכני ביותר על מערכות השלטון במדינת ישראל. פרקיו משלבים סקירה עובדתית עם ניתוח התהליכים הפוליטיים ומשמעותם. מחברי הספר אינם נרתעים מהצגתן של עמדות בסוגיות שנויות במחלוקת. היריעה הרחבה מגוללת את התפתחותה של המערכת הפוליטית מראשיתה ועד ימינו (2011-1948).

המערכת הפוליטית בישראל הוא החיבור המקיף והעדכני ביותר על מערכות השלטון במדינת ישראל. פרקיו משלבים סקירה עובדתית עם ניתוח התהליכים הפוליטיים ומשמעותם. מחברי הספר אינם נרתעים מהצגתן של עמדות בסוגיות שנויות במחלוקת. היריעה הרחבה מגוללת את התפתחותה של המערכת הפוליטית מראשיתה ועד ימינו (2011-1948).

בין שאר הנושאים והתחומים נדונות בספר הסוגיות האלה: התגבשות המערכת הפוליטית בשנים הראשונות על רקע המורשת של תקופת היישוב — והשאלות הפתוחות שנותרו לדורות הבאים; המוסדות (הכנסת, הממשלה, בתי המשפט, הנשיאות, מנגנוני הניטור והשלטון המקומי)— והמשבר בכושר ההיגוי וההנהגה; ההשתתפות הפוליטית של אזרחי ישראל בערוצים שונים (בחירות, מפלגות, ארגונים חברתיים, תקשורת) — והירידה באמון שאזרחי ישראל רוחשים לנבחריהם; וארבע הבעיות המרכזיות המלוות את המערכת הפוליטית מאז הקמתה: הביטחון, מעמדם של האזרחים הערבים, אי–השוויון הכלכלי והפערים החברתיים והמדינה והדת — וחוסר היכולת להתמודד עמן.

פרופ' יצחק גל–נוּר מופקד הקתדרה על שם הרברט סמואל למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים (אמריטוס); עמית בכיר וראש הפרויקט "אחריות המדינה וגבולות ההפרטה" במכון ון ליר. ראש האגודה הישראלית למדע המדינה. חבר הנהלת המרכז לאתיקה בירושלים. שימש מרצה אורח וחוקר במדע המדינה באוניברסיטות אוקספורד (בריטניה), ברקלי (ארצות הברית), סידני (אוסטרליה), מק'גיל (קנדה), ננזאן (יפן) וארהוס (דנמרק). נציב שירות המדינה בממשלת יצחק רבין, 1996-1994 ; סגן יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, 2008-2007.

ד"ר דנה בלאנדר חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה ופסיכולוגית בהתמחות קלינית. עבודת הדוקטור שלה - "אמביוולנטיות כאתגר לסדר הפוליטי", המשלבת פילוסופיה פוליטית עם תובנות פסיכואנליטיות — זכתה בפרס אלכס ברגר של האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 2008. מחקריה הם בתחום הפוליטיקה הישראלית: משאלי עם, חקיקה פרטית, שיתוף אזרחים, ועדות חקירה, דעת קהל וחקיקה אנטי–דמוקרטית. משנת 2006 עורכת את "פרלמנט", כתב העת המקוון של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מרצה אורחת באוניברסיטת טאפטס בבוסטון, 2011-2010.

בתאריך 24.2.2014 התקיים ערב השקה לספר. לחצו כאן לפרטים נוספים

בתאריך 9.3.2015 התקיים ערב מיוחד לכבוד הספר באוניברסיטת תל אביב

מבוא: כושר היגוי לעומת ייצוגיות בדמוקרטיה

כרך א

שער ראשון: תפקיד הפוליטיקה בהקמת המדינה
מבוא לשער ראשון
פרק 1: "המדינה" בשנים 1953-1948
פרק 2: יש חוקה במדינת ישראל?

שער שני: המוסדות הפוליטיים ומה שמעבר להם
מבוא לשער שני
פרק 3: נשיא המדינה: האם מוסד הנשיאות ממלא את ייעודו?
פרק 4: הרשות המחוקקת: הכנסת — ראשונה בין שווים?
פרק 5: הרשות המבצעת: הניסיונות לחזק את הממשלה
פרק 6: הרשות השופטת: מִשפוּט החיים הציבוריים בישראל
פרק 7: מנגנוני ניטור: מבקר המדינה; ועדות חקירה ממלכתיות; היועץ המשפטי לממשלה
פרק 8: שלטון מקומי: הנדבך החסר בדמוקרטיה הישראלית

שער שלישי: החברה הפוליטית
מבוא לשער שלישי
פרק 9: השתתפות פוליטית: האם אזרחי ישראל נואשו מהמערכת הפוליטית?
פרק 10: מפלגות: אפשר בלי?
פרק 11: בחירות: פסק דינו המעורפל של הבוחר הישראלי
פרק 12: קואליציות ממשלתיות: מנגנון היגוי במערכת הפוליטית
פרק 13: החברה האזרחית: המגזר )השלישי( שצמח מתחת לאפה של המדינה
פרק 14: תקשורת: מחזקת או מחלישה את הדמוקרטיה בישראל?

הערות חלק א

כרך ב

שער רביעי: סוגיות פתוחות במערכת הפוליטית בישראל
מבוא לשער רביעי: סוגיות פתוחות ובעיות זדוניות
פרק 15: מדיניות חוץ וביטחון: ראשונה בין לא שוות?
פרק 16: האזרחים הערבים: מקומם במדינת ישראל
פרק 17: פוליטיקה, חברה וכלכלה: כיצד כִלכלה המדינה את החברה?
פרק 18: מדינה ודת בין המְצָרים: הסדרים חברתיים והסדרים פוליטיים

שער חמישי: הדמוקרטיה בישראל
מבוא לשער חמישי
פרק 19: התרבות הפוליטית בישראל: האין והיש

ביבליוגרפיה
הערות חלק ב
מפתח