ישראל 2050 | הסרת חסמים לקידום חדשנות אקלים בישראל

דוח זה מציג את עיקרי התובנות שהעלה "הצוות לקידום מדיניות תומכת חדשנות אקלימית". צוות זה, שכלל כ־ 60 יזמי אקלים, הוקם במטרה לסייע לממשלת ישראל, ובמיוחד למנכ"ל משרד ראש הממשלה וצוותו, ליישם בהצלחה את החלטת ממשלה 544: "עידוד חדשנות טכנולוגית למאבק בשינויי האקלים" מ־ 24 באוקטובר 2021 , שהטילה עליו "לפעול להסרת חסמים רגולטוריים למחקר, לפיתוח, ליישום ולהטמעה של טכנולוגיות בתחום [...] לאור מאפייניה ויתרונותיה הייחודיים של מדינת ישראל בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות". הדוח מתבסס על ניסיונם האישי של יזמי האקלים, בצד היכרותם עם תהליכים דומים ברחבי העולם.

יש לכם פיתוח טכנולוגי פורץ דרך שיכול לצמצם את משבר האקלים אבל הרגולציה עומדת בדררכם? המכון הישראלי לדמוקרטיה והמכון הישראלי לחדשנות גיבשו יחד עם כ-60 יזמי ויזמיות אקלים תוכנית לקידום ישראל כמעצמת חדשנות אקלימית שתשרטט לרגולטור את המסלול מחדש.