אמנת גביזון-מדן

עיקרים ועקרונות

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 82 עמ’
  • מחיר: 15 ₪

תהליכים מורכבים בחברה הישראלית ובמערכת הפוליטית שלה, שינויים ביחסים בינה ובין הפזורה היהודית ושינויים בחברה המערבית כולה, גרמו לערעור המסגרת המשותפת ולמתחים הולכים ומחריפים בין קבוצות יהודים בישראל. רבים החלו לחוש בצורך לבנות הסכם מסגרת חדש בין פלגי הציבור היהודי בישראל. 

לפני קום המדינה ובשנים שלאחר הקמתה, שימש הסדר הסטטוס-קוו מסגרת מוסכמת ליחסי שומרי המצוות והחופשיים בישראל. תהליכים מורכבים בחברה הישראלית ובמערכת הפוליטית שלה, שינויים ביחסים בינה ובין הפזורה היהודית ושינויים בחברה המערבית כולה, גרמו לערעור המסגרת המשותפת ולמתחים הולכים ומחריפים בין קבוצות יהודים בישראל.

רבים החלו לחוש בצורך לבנות הסכם מסגרת חדש בין פלגי הציבור היהודי בישראל. במשך כשלוש שנים, שקדו פרופ' רות גביזון והרב יעקב מדן על חיבור "מסד לאמנה חדשה בין יהודים בענייני דת ומדינה בישראל", שהתפרסם בהוצאה זו. אמנת גביזון-מדן כוללת יותר משלוש-מאות עמודים, ובה הצעת הסדרים מוסכמים לשאלות המרכזיות השנויות במחלוקת: שבות, אזרחות, מרשם, גיור, מעמד אישי, שבת, כשרות, שירותי דת, הסדרה משפטית וכו'. ההסדרים המוצעים הובאו בפני קבוצות ביקורת - ואף עברו שינויים בעקבות הדיונים שנערכו בהן.

ההצעות באמנת גביזון-מדן מלוות בדברי הסבר מפורטים ומנומקים וב'אני מאמין' מקיף של המחברים.

חיבור זה, עיקרים ועקרונות, הוא בבחינת אמנה 'קטנה': עיקרים ועקרונות מביא את כל הצעות ההסדרים באמנה ה'גדולה' (ככתבם וכלשונם), את עיקרי דברי ההסבר להצעות ואת עקרונות ה'אני מאמין' של מחברי האמנה. עיקרים ועקרונות נכתב בליווי מחברי האמנה ובהנחייתם. יש בו פתיחת צוהר חשוב ללימודה של האמנה.

קיים גם באנגלית.

הקדמת מחברי האמנה לחיבור "עיקרים ועקרונות"

רוח האמנה ותמצית ההצעות

הרקע לכתיבת האמנה

עיקרים
פרק ראשון: שבות, אזרחות, מרשם וגיור
פרק שני: מעמד אישי - נישואין והתרת נישואין
פרק שלישי: שבת
פרק רביעי: סוגיות נוספות
   א. מועצות דתיות
   ב. כדרות
   ג. פתולוגיה והשתלת אברים
   ד. קבורה
   ה. תפילה ברחבת הכותל
   ו. צה"ל
פרק חמישי: הסדרה משפטית בענייני דת ומדינה

עקרונות
עקרונות מרכזיים של יעקב מדן באמנה
עקרונות מרכזיים של רות גביזון באמנה