בנק ישראל: סמכות ואחריות

מוסדות בנקים מרכזיים, עקרונות, מוסדות השוואתיים, ניתוח, ביקורת והמלצות לרפורמות

מחקר מדיניות 8

 • מאת:
 • שנה:
 • כריכה: רכה
 • מספר עמודים: 47 עמ’
 • מחיר: 45 ₪

נייר עמדה זה הוא השני במחקר מקיף ומשווה הנערך ביוזמת המכון הישראלי לדמוקרטיה על היועץ המשפטי לממשלה, בנק ישראל וביקורת המדינה.

נייר עמדה זה הוא השני במחקר מקיף ומשווה הנערך ביוזמת המכון הישראלי לדמוקרטיה על היועץ המשפטי לממשלה, בנק ישראל וביקורת המדינה.

לכל אחד ממוסדות אלו תפקידים מקצועיים-ייחודיים, אך שלושתם יחד מהווים מרכיבים מרכזיים במערכת הממשל.

מנקודת מבט משטרית יש לשלושת המוסדות הללו הרבה מן המשותף. בעיקר מתקיימת הציפייה הנורמטיבית כי הם יחזקו וישמרו משילות דמוקרטית, יתפקדו במסגרת של איזונים ובלמים, ויהיו מדווחים וחשופים ציבורית. השאלות שמחקר מקיף זה מעלה, מנקודת מבט משווה, נוגעות לתרומתם של גופים אלה למשילות הדמוקרטית.

תודות

מבוא: נקודות מוצא

פרק ראשון: נקודות מוצא

 1. מדיניות כלכלית אינטגרטיבית
 2. מדיניות כלכלית ואמינות
 3. שיקול דעת מול חוק
 4. מדיניות מוניטרית
 5. עצמאות הבנק המרכזי
 6. שקיפות


פרק שני: בנקים מרכזיים: סקירה משווה

פרק שלישי: חוק בנק ישראל, תשי"ד- 1954

פרק רביעי: המלצות לרפורמות

 1. רקע כללי
 2. הקמת מועצה למדיניות כלכלית
 3. שינוי סעיף המטרות בחוק בנק ישראל
 4. נגיד בנק ישראל
 5. הקמת מועצה מוניטרית
 6. דיווחיות
 7. שקיפות

הערות