טכנולוגיות חיפוש עבודה בישראל

דו"ח מחקר

מחקר זה סוקר את טכנולוגיות חיפוש העבודה הרווחות בישראל, ואת הפערים שבין קבוצות בחברה מבחינת שיטות החיפוש והמציאה. במחקר מצאנו כי ההסתמכות על בני משפחה וחברים היא השיטה הנפוצה ביותר למציאת עבודה בישראל, והיא נפוצה יותר בקרב ערבים, חרדים, תושבי הפריפריה וחסרי השכלה גבוהה. נוסף על כך, בקרב הקבוצות האלה ההסתמכות על שיטות מקוונות מתואמת עם רמת שכר גבוהה יותר, ואילו בקרב העובדים החזקים יותר דווקא ההסתמכות על משפחה וחברים קשורה לשכר גבוה יותר. ככלל, עובדים בעלי השכלה גבוהה ועובדים במשלחי יד יוקרתיים עושים שימוש במגוון רחב יותר של שיטות חיפוש, ובפרט בשיטות מקוונות.

המחקר שופך אור גם על חשיבותה של איכות הרשת החברתית שהפרט משתייך אליה למצבו בשוק העבודה, ועל משקלם המכריע של מאפיינים דתיים ותרבותיים בקביעת מצבן של קבוצות שונות בשוק העבודה, מעבר להסברים המקובלים של רמת השכלה או אפליה. על סמך הממצאים העיקריים הצענו כמה המלצות מדיניות, כלליות וקונקרטיות. בין השאר עולה מהמחקר כי שיפור מיומנויות החיפוש הרלוונטיות והרחבת הנגישות לפלטפורמות חיפוש דיגיטליות יש בהן כדי להביא לשיפור ברווחה של אוכלוסיות רחבות.