מבצע

על מהותה וערכה של הדמוקרטיה

  • מאת:
  • תרגום:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 111 עמ’
  • מחיר: 70 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

ספר קלסי זה על מהות הדמוקרטיה בא למלא חסר מורגש בספרות היסוד בעברית על המשטר הפרלמנטרי הנוהג בישראל. הספר פונה לאזרח המשכיל, ומטרתו לשכנע שהמשטר הדמוקרטי הוא הערובה הטובה ביותר לחירות האדם. על אף שהספר נכתב בסוף שנות העשרים של המאה הקודמת, הוא בעל אקטואליות מרשימה דווקא לגבי בעיות משטר במדינת ישראל.

ספר קלסי זה על מהות הדמוקרטיה בא למלא חסר מורגש בספרות היסוד בעברית על המשטר הפרלמנטרי הנוהג בישראל. הספר פונה לאזרח המשכיל, ומטרתו לשכנע שהמשטר הדמוקרטי הוא הערובה הטובה ביותר לחירות האדם. על אף שהספר נכתב בסוף שנות העשרים של המאה הקודמת, במגמה להגן על הדמוקרטיה מפני תוקפיה הרעיוניים משמאל ומימין, הוא בעל אקטואליות מרשימה דווקא לגבי בעיות משטר במדינת ישראל. שורת הבעיות הנידונות בספר נמצאות על סדר היום הקבוע בישראל: חסינות חברי הפרלמנט, משאלי עם בשאלות פוליטיות, פרישת חברי פרלמנט מסיעתם בפרלמנט, שלילת מנדט מחבר פרלמנט בשל סטייה מקו המפלגה, מעמד האופוזיציה, עיגון מעמדן של המפלגות בחוקה וכו'.

המחבר הנס קלזן (1973-1881) פעל תחילה בווינה כפרופסור למשפטים וכשופט בבית המשפט לחוקה, ומשם עבר לאוניברסיטת קלן בגרמניה. עם עליית הנאצים סולק מן האוניברסיטה בגרמניה בשל יהדותו ובשל רעיונותיו. תחילה עבר לשווייץ, ולאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה היגר לארצות הברית, שם לימד באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. קלזן נחשב בעיני רבים גדול המשפטנים של המאה העשרים ובעל השפעה רבה על המחשבה המשפטית והמדינית. 

את הספר תרגם והוסיף פתח דבר שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק אנגלרד, חתן פרס ישראל למשפט וחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

פתח דבר

הקדמה

I. החירות

II. העם

III. הפרלמנט

IV. הרפורמה של הפרלמנטריזם

V. הייצוג המעמדי-מקצועי

VI. עקרון הרוב

VII. המנהל

VIII. ברירת המנהיג

IX. דמוקרטיה פורמלית ודמוקרטיה חברתית

X. דמוקרטיה והשקפת עולם