מבצע

מדוע יש יותר עניים בישראל?

פורום קיסריה 2006

 • מאת:
 • שנה:
 • כריכה: רכה
 • מספר עמודים: 144 עמ’
 • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
 • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

מדוע שיעור העוני כה גבוה בהשוואה בינלאומית, ומדוע הוא עלה עלייה תלולה בעשור האחרון? דוח זהמתמודד עם שתי שאלות אלו על ידי בחינת התמורות שחלו בישראל במרוצץ השנים בשלושה מוסדות חשובים: המשפחה, המעמד בשוק העבודה והממשלה.

מדוע שיעור העוני כה גבוה בהשוואה בינלאומית, ומדוע הוא עלה עלייה תלולה בעשור האחרון?

הדוח מדוע ישנם יותר עניים בישראל הוכן בידי צוות בראשות ד"ר מומי דהן לקראת כינוס פורום קיסריה 2006, והוא מתמודד עם שתי שאלות אלו על ידי בחינת התמורות שחלו בישראל במרוצץ השנים בשלושה מוסדות חשובים: המשפחה, המעמד בשוק העבודה והממשלה ('שלוש המ"מים').

בניתוח הסיבות לעוני ניתנת תשומת לב מיוחדת להשפעה של הרכב האוכלוסייה המיוחד של מדינת ישראל על ממדי העוני - במדינת ישראל שיעור יוצא דופן של מוסלמים, יחסית לעולם המערבי, ויש בה גם קבוצת אוכלוסייה המנהלת אורח חיים ייחודי (חרדים) וכן שיעור גבוהה מאוד של מהגרים.

הדוח אינו מסתפק בניתוח מקורות העוני, אלא מגיש תפריט של צעדים לצמצום העוני בישראל.

פתח דבר

חלק ראשון: הרצאת פתיחה מאת פרופ' רוברט סולו

חלק שני: מדוע יש יותר עניים בישראל?

פרק ראשון: מקורות העוני בישראל

 1. מבוא

פרק שני: מדידת העוני וממדי העוני

 1. מדידת העוני
 2. ממדי העוני 

פרק שלישי: הסיבות לעוני

 1. המשפחה
 2. המעמד בשוק העבודה
 3. הממשלה
 4. סיכום השפעת 'שלוש המ"מים'

פרק רביעי: גורמים ייחודיים לישראל

 1. עוני במדינה רב תרבותית
 2. עוני במדינת הגירה צעירה

פרק חמישי: הצעדים לצמצום העוני

 1. החלופה הראשונה: צעדים לצמצום העוני
 2. החלופה השנייה: צעדים לצמצום העוני- עמדת קרנית פלוג
 3. החלופה השלישית: צעדים לצמצום העוני- עמדת המוסד לביטוח לאומי
 4. החלופה הרביעית: צעדים לצמצום העוני- עמדת משרד האוצר

חלק שלישי: סיכום דברי הכינוס

مختصر

English Summary