מי שולט בשלטון המקומי?

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 126 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

ספר זה מעורר את שאלת מעמדו של השלטון המקומי בישראל, מנתח את השיטה הריכוזית הנהוגה אצלנו לאור עקרונות מקובלים של משטר דמוקרטי, ומציע תהליך הדרגתי ליישום רפורמה מקיפה אשר תתרום לביסוס הדמוקרטיה הישראלית ולשיפור איכות החיים של תושבי ישראל.

מוזר שבדמוקרטיה הישראלית אין עדיין מונח עברי מוסכם למושג הלועזי Accountability.
מי נושא באחריות כלפי האזרח, מי חייב לו דין וחשבון על הנעשה בבתי - הספר, בלשכות הרווחה, בדרכים, בשכונות המגורים? כיצד אמורה הרשות המקומית להתחשב בצרכים מיוחדים, מאווים וסדרי הקדימות של תושביה, כאשר היא עצמה נזקקת למאמצי שתדלנות במסדרונות השררה בירושלים?

למרות שמאז 1978 נבחרים ראשי הערים בבחירות ישירות, התפיסה השולטת אצלנו אינה רואה בשלטון המקומי יישות שלטונית נפרדת אלא "מנהל מקומי", זרוע ביצוע מטעמו של השלטון המרכזי.

המרכז קובע מדיניות אחידה לכלל הרשויות, ועל אלה לבטא את רצונן, או לחרוג מסמכויות ותקציבים. במקום בקרה דמוקרטית של ציבור ערני, התפתח בארץ פיקוח בירוקרטי המיועד לאזרח ולנציגיו תפקיד שולי בנוסחת הממשל המקומי.

חיבור זה מעורר את שאלת מעמדו של השלטון המקומי בישראל, מנתח את השיטה הריכוזית הנהוגה אצלנו לאור עקרונות מקובלים של משטר דמוקרטי, ומציע תהליך הדרגתי ליישום רפורמה מקיפה אשר תתרום לביסוס הדמוקרטיה הישראלית ולשיפור איכות החיים של תושבי ישראל.

מבוא

חלק ראשון - שלטון מקומי נשלט

פרק א' - ריכוז והתנערות: התפתחות הסטורית בראשי פרקים
פרק ב'
: מינהל מקומי מול שלטון מקומי

חלק שני: שליטה ביורוקרטית

פרק ג: "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". מדיניות ריכוזית ואובדן שליטה.
פרק ד':
" בהתאם להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי". הניסוי בתקציב גמיש במשרד העבודה והרווחה.

חלק שלישי: שלטון מקומי חופשי

פרק ה': המודל הסקנדינבי
פרק ו':
ישרא: לקראת רפורמה בשלטון המקומי

נספח
מקורות

תגיות:
ביזור