דת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 572 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 135 ₪

שאלת הדת והמדינה היא מן השאלות הנוקבות ביותר בחייה התרבותיים והפוליטיים של החברה הישראלית. היא מייסדת מפלגות, מכוננת קואליציות ומפילה ממשלות. היא תופסת מקום בכל דיון ציבורי על דבר החוקה, המשפט וזכויות האזרחים. היא עומדת במוקד הוויכוח בשאלות הזהות והתרבות והלאומית והיא טובעת חותם מכריע על יחסי ישראל והתפוצות. יש לשער כי גם בעתיד הקרוב והרחוק תהווה שאלת היחסים בין דת למדינה ציר מובהק של עניין ופולמוס - במישור הקהילתי, המשפטי, הרעיוני והקיומי.  

ספר זה רואה אור בעקבותיו של חיבור קודם פרי עטו של העורך: דת ומדינה במחשבת ישראל - דגמים של איחוד, הפרדה, התנגשות או כפיפות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים תשנ"ח). החיבור הקודם התרכז בשיטות מכוננות של המחשבה המדינית שפותחו בעיקרן בימי הביניים, ואילו ספר זה מתרכז בהגות אקטואלית שנתחברה ברובה לנוכח המפעל הציוני ומדינת ישראל; לפיכך הקובץ הנוכחי אינו מתמקד רק בשאלות עיוניות אלא גם בשאלות מעשיות וקונקרטיות שהתעוררו בשל המציאות הלאומית המודרנית. עם זאת מצאנו לנכון לייחד מקום לשיטותיהם של ברוך שפינוזה ושל משה מנדלסון, בהיותן מצע הכרחי לבירור שאלת הדת והמדינה בדורות המאוחרים.

הספר מתרכז ביצירתם של הוגים מדיניים יהודיים בני זרמים רעיוניים שונים ובני ארצות שונות. הוא נפתח בבירור תמטי של שאלות יסוד בסוגיית הדת והמדינה, חלקו הארי מוקדש לדיון בחיבוריהם ובהשקפותיהם של הוגים מרכזיים, והוא נחתם בהרהורים על מקומה של היהדות במדינה יהודית ודמוקרטית.  

פתח דבר

האם תיתכן מדינת הלכה? הפרדוכס של התיאוקרטיה היהודית
אביעזר רביצקי

דת ומדינה: עיון ביקורתי במשמעויות השיח הציבורי
אבי שגיא

חזון "המשפט העברי": רקע, מגמות ושאיפות
יוסף דוד

ברוך שפינוזה וחילונה של היהדות
אלה בלפר

דת ומדינה במשנותיהם של שפינוזה, מנדלסון ולאו שטראוס
אליעזר שביד

דת ומדינה בהגותו של הרב חיים הירשנזון
דוד זוהר

סמכות העם וסמכות התורה בתפיסת המדינה של הרב חיים הירשנזון
יוסף טרנר

דת ומדינה בהגות הציונית- הדתית הספרדית: בין זיקה מאחדת לבין מידור
הרב מ"ח עוזיאל והרב ח"ד הלוי משה הלינגר

קהילה וממלכה: יחסם ההלכתי של הרב י"א הרצוג והרב שאול ישראלי למדינת ישראל
חיים בורגנסקי

חוקה, חיתון, חינוך: קשרי גומלין בין דת ומדינה בהגותו ובפועלו של בן ציון דינור
דניאל מרום

הפרדוקס הדתי- מדיני על פי חיים יהודה רות
זאב הרוי

דת וחיים ציבוריים: גלות ומדינה בהגותם של י"ד סולובייצ'יק,א"י השל ומרדכי קפלן
יואל פינקלמן

דת ומדינה במשנתו של עמנואל לוינס
אפרים מאיר

הפרדת הדת מן המדינה והמשמעות הדתית של מדינת ישראל בהגותם של ישעיהו ליבוביץ', אליעזר גולדמן ודוד הרטמן
גילי זיוון

מדינה וצבא על פי התורה: ריאליזם ומיסטיקה בחוגי "מרכז הרב"
יוסף אחיטוב

הרהורים על דת ישראל במדינה דמוקרטית
מנחם קלנר

עיון מחודש במתח בין יהדות למדינה דמוקרטית לאור הפילוסופיה של ההלכה
אבינועם רוזנק

English Summaty