מדינת ישראל: בין יהדות לדמוקרטיה

קובץ ראיונות ומאמרים

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 336 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 85 ₪

קובץ זה מאגד בתוכו אוסף של מחשבות ונקודות מבט המנסות לתאר ולהגדיר, את זהותה ואופייה של מדינת ישראל באמצעות הביטוי 'מדינה יהודית ודמוקרטית'.

קובץ זה המובא בפני הקורא, מאגד בתוכו אוסף של מחשבות ונקודות מבט המנסות לתאר ולהגדיר, את זהותה ואופייה של מדינת ישראל באמצעות הביטוי 'מדינה יהודית ודמוקרטית'.

מהי המשמעות הנגזרת מהגדרת ערכיה של מדינת ישראל באופן זה? מה טיבו של דואליזם זה המצרף יחדיו את ערכי היהדות עם ערכי הדמוקרטיה? האם רומז הוא על סינתזה רצויה ובכך מביע אמון באפשרות של הרמוניזציה בין שניהם? או שמא קיימת הכרה במתח הדיאלקטי שבין ערכי היהדות ליסודות הדמוקרטיה ולפיכך יש כאן הזמנה להתמודדות קיומית עימו?

אוסף זה של ראיונות ומאמרים מופיע כעת בעיצומו של דיון ציבורי נוקב ומתמשך על גיבוש זהותה של החברה הישראלית. קובץ זה המוגש בפני הקורא מאגד בתוכו מגוון רחב של התייחסויות, קריאות שונות והצעות לפרשנות הביטוי 'מדינה יהודית ודמוקרטית'. אין הוא מתיימר להקיף את מכלול ההתבטאויות החשובות שנאמרו בנושא וכמובן שאיננו מתיימר למצות את העמדות המרכזיות שננקטו לגביו. אבל יש בו בקובץ זה הזמנה לדיון בדמותה של החברה הישראלית ובמשמעויות הנגזרות מאימוץ הגדרתה כ'מדינה יהודית ודמוקרטית' על ההיבטים השונים שכרוכים בכך - תרבותיים, היסטוריים, אידיאולוגיים ועוד. יש בקובץ זה ניסיון לתרום תרומה נוספת לדיון הציבורי המתנהל בימים אלו על דמותה העתידית של החברה הישראלית

הקדמה

חלק ראשון: ראיונות

הסכמה על גבולות אי-ההסכמה
אניטה שפירא

מדינה יהודית באורח דמוקרטי
הרב ישראל מאיר לאו

מדינה ישראלית
א.ב. יהושע

מסורת ומודרניות
יעקב כץ

מדינה דמוקרטית - צורה ותוכן
מנחם ברינקר

על הלכה, הומניזם ושלטון החוק
הרב אהרון ליכטנשטיין

מדינת היהודים הדמוקרטית
אסא כשר

הפרדת רשויות כאידיאל דתי
הרב יואל בן נון

הדמוקרטיה והדומיננטיות היהודית
גרשון שקד

חלק שני: מאמרים

מדינת ישראל והסטטוס-קוו
חיים כהן

דת ומדינה - יחיד וקהילה
יצחק בן אהרון

דמוקרטיה והלכה - פרספקטיבה פילוסופית
שלום רוזנברג

ישראל מדינת חוק או מדינת סדר?
יוסף אגסי

מדינה יהודית ודמוקרטית - צמצום או שבירה?
אביעזר רביצקי

"יהודית ודמוקרטית" - הרהורים אישיים
אביגדור לבונטין

דמוקרטיה ויהדות - בין ניתוח מושגי לדיון ציבורי
רות גביזון

דמוקרטיה עם ארבעה כתמים
בנימין נויברגר

האומה לפני המדינה
סמי סמוחה

תהליך הריבונות עוד לא הושלם
עזמי בשארה