הבעלות בחברה העסקית

תאוריה, דין, מציאות

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 182 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 290 ₪

עלינו להודות בכך שנכון להיום כשלו דיני החברות בעולם המערבי בהכלתה של החברה העסקית. ספר זה אינו מתיימר לפתור את כל הבעיות, אך הוא מבהיר את אחת מסוגיות היסוד החשובות בדיני החברות.

חרף היותה שחקן מרכזי בחיינו נותרה החברה העסקית מבחינות רבות בגדר תעלומה. דומה כי מאה שנות מחקר תאורטי וניסיון מעשי העמיקו אפילו יותר את החידה. אמנם מזמן לזמן אנו נתקלים בתובנה או בהארה חדשה ומבריקה בתחום, ועשרות ספרים (ואפילו מאות) נכתבים בתלם החדש שהיא מתווה לנו, ובכל זאת טרם נמצאו תשובות חד-משמעיות ומניחות את הדעת לשאלות בסיסיות, כגון: מהי החברה? מהי תכליתה? וכיצד יש להסדיר את פעולתה? ככלל, עלינו להודות בכך שנכון להיום כשלו דיני החברות בעולם המערבי בהכלתה של החברה העסקית.

ספר זה אינו מתיימר לפתור את כל הבעיות, אך הוא מבהיר את אחת מסוגיות היסוד החשובות בדיני החברות - שאלה הבעלות על החברה, על כל ההשלכות הנובעות ממנה. בחלק הראשון המחבר עוסק בפן התאורטי של הבעיה; בחלק השני הוא נכנס לעומקן של בעיות משפטיות הקשורות בהגדרתה של החברה וביחסים הסבוכים שבין החברה כישות משפטית לבין בעלי המניות שלה; החלק השלישי עובר מתחום התאוריה לתחום המציאות ובוחן את קיומה הדינמי של החברה במרחב הכלכלי, הפוליטי, המשפטי והסוציאלי שבו היא מתנהלת; בחלק הרביעי המחבר מביא תשובות מעשיות ופתרונות חדשניים לבעיות בדיני החברות. הספר הוא הראשון בסדרה, ובקרוב יראה אור הספר השני העוסק בשאלת יסוד משיקה ומשלימה - תכליתה של החברה העסקית. 

 

ספרו של פרופ' ידידיה שטרן מטפל בשאלה הגדולה מכולן: למי שייך ההון הגדול? מסקנותיו מפתיעות, מחכימות ומעוררות מחשבה.
קוראיו הזהירים של הספר יבינו מתוכו את הרקע המשפטי-כלכלי שהצמיח את המשבר הגלובלי. ספר חובה למנהלים, לבעלי שליטה, לבעלי מניות, לנושים של חברות וליועצים כלכליים

אלי הורביץ,
מנכ"ל מועצת המנהלים
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

דברי פתיחה ותודות

מבוא

חלק ראשון: תאוריה

פרק 1 התאוריות
1.1 החברה כסטטוס: תאוריית ההענקה
1.2 החברה כיצור: תאוריית הפיקצייה
1.3 החברה כקבוצה: תאוריית המִצרף
1.4 החברה כאדם: התאוריה הראלית
1.5 החברה כמכשיר: התאוריה החוזית
1.6 מורכבותה של החברה

פרק 2 משקלה של התאוריה


חלק שני: דין

פרק 3 האישיות המשפטית של החברה - בין הכרזה להפנמה

פרק 4 הדין הנוהג: עמעום ההפרדה בין החברה ובין בעלי המניות
4.1 בעלי המניות כ״בעלים״ של החברה
4.2 כלל ההעדפה של בעלי המניות
4.3 אחריות החברה לעומת אחריות בעלי המניות
4.4 טובת החברה כנגזרת מטובתם של בעלי המניות

פרק 5 ביקורת הדין הנוהג
5.1 הבעלות בחברה: הדין לעומת התאוריה
5.2 ההצדקות לדין הנוהג והכחשתן

חלק שלישי: מציאות

פרק 6 החברה
6.1 חברה פרטית
6.2 חברה ציבורית

פרק 7 הסביבה
7.1 מציאות כלכלית
7.2 מציאות פוליטית
7.3 מציאות סוציאלית

חלק רביעי: הדור הבא

פרק 8 העיקרון - חברה חסרת בעלים
8.1 בעלי המניות אינם הבעלים של החברה
8.2 לחברה אין בעלים
8.3 החברה היא אישיות משפטית נפרדת ועצמאית

פרק 9 העיקרון והתאוריה
9.1 החברה כ״אדם״
9.2 העיקרון והתאוריה הראלית
9.3 העיקרון והתאוריה החוזית
9.4 הניטרליות של העיקרון

פרק 10 העיקרון והדין: הצעה לדיני חברות חדשים
10.1 בעיית הנציג וההפרדה בין בעלות ובין שליטה 
10.2 תכלית החברה
10.3 טובת החברה
10.4 פיקוח מבני: משטר ומבנה בחברה העסקית
10.5 פיקוח שיפוטי: הפעלת דיני החברות
10.6 דיני החברות: מהנמקה קניינית להנמקה עניינית

פרק 11 העיקרון ותפיסת המציאות

חלק חמישי: לקראת התחלה חדשה

1. חקיקה
1.1 חקיקה ישראלית
1.2 חקיקה אמריקנית

2. פסיקה
2.1 פסיקה ישראלית
2.2 פסיקה זרה

3. מאמרים

4. ספרים