סדנה: מקומם של שיקולי זכויות אדם בגיבוש מדיניות הנוגעת לביטחון הלאומי

השיח הציבורי על זכויות אדם מתמקד לרוב בניתוח שבית המשפט עושה בדיעבד, במסגרת הביקורת השיפוטית על מדיניות קיימת. תשומת לב פחותה בהרבה מוקדשת לשאלה כיצד רשויות השלטון האחרות מיישמות את החובה המוטלת עליהן לכבד את זכויות האדם, בבואן לגבש מדיניות מלכתחילה. לביקורת השיפוטית תפקיד חשוב ביותר בהגנה על זכויות, אבל היא אינה חזות הכל. במסגרת הסדנה הופנה הזרקור לרשויות המבצעת והמחוקקת, ולשאלה כיצד הן מתמודדות עם שיקולי זכויות בתהליכי גיבוש מדיניות, באחד התחומים המעלים במשנה ותקף את שאלת האיזון הראוי בין זכויות אדם ובין אינטרסים חברתיים חיוניים אחרים: תחום המאבק בטרור.

הסדנה התקיימה על רקע קבוצת עבודה של התוכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות, הבוחנת את האופן שבו שיקולי זכויות אדם ומידתיות נלקחו בחשבון בגיבוש שלושה דברי חקיקה בתחום המאבק בטרור: הדירקטיבה האירופית משנת 2017, חוק המאבק בטרור הישראלי מיוני 2016, והחקיקה הגרמנית בנושא מאגרי מידע ושימור נתונים בתחום הטרור.

בחלק הראשון של היום כונסה קבוצה של מומחים מתחומי המשפט החוקתי, המשפט הבינלאומי, תורת החקיקה ומדיניות ציבורית, לדיון בטיוטות ניירות העבודה של הקבוצה ובשאלות תיאורטיות כלליות יותר העולות מהן.

אחר הצהריים התקיים שולחן עגול בהשתתפות אנשי ביטחון, נציגי משרד המשפטים והייעוץ המשפטי של הכנסת, אנשי חברה אזרחית ומומחים אקדמיים, אשר עסק במקומם של שיקולי זכויות ומידתיות בתהליך המדיניות הלכה למעשה: כיצד זכויות אדם נלקחות בחשבון בפועל בגיבוש מדיניות או חקיקה בתחום הטרור? מי הם השחקנים, ומה הם התהליכים, המשמשים לכך? כיצד ניתן לשפר תהליכים אלו ומה ניתן ללמוד ממבט השוואתי?

פרוייקט המידתיות במדיניות ציבורית הנתמך על ידי מענק מחקר מאת ה- European Research Council.

בין משתתפי הסדנה: פרופ' דר' קלמנס ארזט, בית הספר לכלכלה ולמשפט של ברלין; דר' איתי בר-סימן-טוב, אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' קלוד בר-רבי, האוניברסיטה העברית; פרופ' עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה והקריה האקדמית אונו; פרופ' מוטה קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; פרופ' פיוני דה-לונדרס, אוניברסיטת ברמינגהאם; דר' אנדרה לנג, אוניברסיטת האלה-ויטנברג; דר' דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל-אביב; עו"ד לילה מרגלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה; פרופ' ברק מדינה, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה העברית; פרופ' יובל שני, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה העברית; דר' רענן סוליציאנו-קינן, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה העברית; עו"ד טליה שטיינר, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

הצטרפו לשולחן העגול: דר' דוד תדמור; עו"ד אלי בכר; עו"ד דבי גילד-חיו, האגודה לזכויות האזרח; עו"ד אפרת חקאק, הייעוץ המשפטי של ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת; עו"ד לירון ליבמן; אלוף (מיל') עמי אילון; דר' עמיר פוקס; עו"ד גיל שפירא, הסניגוריה הציבורית; עו"ד נעמה פויכטוונגר, משרד המשפטים; יצחק אילן ; עו"ד מייק בלאס; פרופ' מתי שטיינברג; עו"ד גאולה כהן; דר' עידית שפרן גיטלמן.

 

9:15-9:30  | דברי פתיחה

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

9:30-10:30  | מידתיות ותהליך גיבוש דירקטיבת האיחוד האירופי למאבק בטרור

פרופ' פיונה דה-לונדרס, אוניברסיטת ברמינגהאם
מגיב: פרופ' יובל שני, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה העברית

10:30-11:30  | התחשבות בזכויות בתהליך הפוליטי ובגיבוש מדיניות נגד הטרור בגרמניה

דר' אנדרה לנג, אוניברסיטת האלה-ויטנברג
מגיב: פרופ' דר' קלמנס ארזט, בית הספר לכלכלה ולמשפט של ברלין

11:45-12:45  | זכויות ומידתיות בגיבוש חוק המאבק בטרור הישראלי

עו"ד לילה מרגלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה
מגיב: דר' איתי בר-סימן-טוב, אוניברסיטת בר אילן

13:45-11:15  | מעבר למקרי המבחן: מסקנות ותמות משותפות: דיון קבוצתי עם מומחי הסדנה

15:30-18:30  | שולחן עגול בהשתתפות מקבלי החלטות, נציגי חברה אזרחית ומומחים אקדמיים:

  • כיצד שיקולי זכויות אדם נלקחים בחשבון בגיבוש מדיניות למאבק בטרור? מי השחקנים המעורבים, ומה הם התהליכים המשמשים לכך?
  • אלו חסמים פוגעים באפקטיביות ההתחשבות בשיקולי זכויות ומידתיות בתהליך גיבושה של מדיניות או חקיקה ביטחונית? אלו גורמים תורמים לכך?
  • איזה סוג של מידע צריך לעמוד לרשות מקבלי החלטות כדי לאפשר התחשבות אפקטיבית בזכויות בתהליך המדיניות?
  • מה ניתן ללמוד ממבט השוואתי?
    מנחה: דר' דוד תדמור