• שידור חי
  • פתוח לקהל בהרשמה מראש

מדמיינים מחדש דמוקרטיה

כנס דמוקרטיה ע"ש פרופ' ירון אזרחי

צפו ביום הראשון של הכנס

 

נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין: "לא כל ביקורת היא הסתה. לא כל ביקורת על מערכת המשפט היא הסתה. לא כל ביקורת על הממשלה היא הסתה. ולא כל ביקורת על הכנסת היא פגיעה ביסודות הדמוקרטיה. חשוב שתהיה ביקורת בונה. כזו שמקיימת שיח, ולא מכופפת ידיים, שכן ביקורת שמבקשת להלך אימים סופה להחליש, חלילה, את שלושת הרשויות, ולפגוע בדמוקרטיה הישראלית״
"הקביעה שפרשנות החוק לא צריכה להיקבע על פי דברי המחוקק בכנסת, יכולה להביא לכך שבסופו של דבר, לא הכנסת, שהיא נציגת הריבון, העם, בין בחירות לבחירות תקבע את עקרונות העל, אלא שבית המשפט יעשה זאת. היו לי בהחלט השגות על סמכויות יתרות של פקידים בפרקליטות, מניסיוני האישי, לקבוע מי יהיה שר ומי לא יהיה שר, ולמשוך חקירות עד אין קץ כשהאמת הייתה צריכה להתגלות ומיד, גם כשניתן היה לסכמן בזמן קצר. מעולם לא הייתה בי כל השגה, על העיקרון הבלתי מתפשר של עצמאות המשפט, ועל החובה לציית לדבר המשפט, בבחינת יש שופטים בישראל".

"עלינו לזכור שבהיעדר חוק יסוד: החקיקה, המתחים הללו יוסיפו לטלטל את הדמוקרטיה הישראלית, ויגרמו לה נזק ממשי.
"כיום, יותר מתמיד, זקוקה הדמוקרטיה הישראלית לחוק יסוד: החקיקה. גם אם אמירה זו לא נופלת על אוזניים קשובות מצד כל הגורמים. אם דאגתנו משותפת לעתידה, שלומה, וטובתה של מדינת ישראל, הרי שאין מנוס משילוב כוחות יחד, ל'חוק יסוד' מוסכם, שירגיע וייצב את המערכת הציבורית".
״מעל כל הדברים הללו עומדת המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו, הבית שלנו, שקירותיו רועדים. אל הפולמוס הער, הנוקב, שחשוב וראוי שיתקיים על סוגיית הפרדת הרשויות, אל לנו להגיע כשאנחנו עוטים כפפות אגרוף״.

 

שר המשפטים, אבי ניסנקורן (כחול לבן): "בתווך של שלוש הרשויות, המטוטלת נטתה בשנים האחרונות יותר מדי לטובת הממשלה. שם קו השבר האמיתי. מספר החוקים שבית המשפט פסל או שינה במהלך שלושים השנים האחרונות קטן מאוד, גם בהשוואה לאירופה ולארה"ב.
"במדינת ישראל עדיין אין חוקה. עיקרון השוויון עדיין לא עוגן במפורש בחוק יסוד, ועוד אין חוק יסוד לגבי חקיקה. אנחנו מפגרים לעומת מדינות אחרות במבנה החוקתי שלנו. חוקי היסוד היום ניתנים לשינוי ברוב רגיל, אפילו לא רוב מיוחס. בית המשפט מתערב איפה שיש פגיעה בעקרונות יסוד, זה לא קורה מדי יום ביומו. ההצגה של הנושא הזה מאוד מוטה ופוליטית, הרי עוברים מאות חוקים בכנסת מדי שנה וההתערבות היא במשורה. חוק יסוד: החקיקה בדרך כלל מגן על המערכת השיפוטית ועל הכנסת ולא פוגע בה, ההיפך. לא אתמוך בחוק יסוד חקיקה שמטרתו החלשת הדמוקרטיה הישראלית או האיזונים בין שלוש הרשויות, אלא בכזה שמטרתו לחזק ולאזן את הדמוקרטיה הישראלית.

"הסיפור העיקרי כאן הוא לא פסקת ההתגברות, אלא באיזה רוב הכנסת יכולה להפר את עקרונות היסוד. בישראל, אתה יכול להפר עקרונות יסוד אפילו לא ברוב של 61 חברי כנסת צריך חוק יסוד: חקיקה, שיקבע שאפשר לשנות עקרונות יסוד ברוב מיוחס שלא מייצג רק את הממשלה. רוב של 80 חברי כנסת הוא דוגמה לרוב מיוחס כזה. פסקת ההתגברות כשלעצמה כמעט ולא קיימת בעולם והיא לא הליבה. בתי המשפט מתערבים כשיש פגיעה בעקרונות היסוד, ואם ניתן יהיה לסטות מעקרונות יסוד ברוב של 80 חברי כנסת, מטבע הדברים גם בית המשפט לא יתערב באותם מקרים".
על תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ציין: "אנחנו מקבלים כל הזמן החלטות ממשלה, והיועמ"ש מסייע וגם מציב תמרור אדום במצבים בהם יש מניעות, כשיש משהו חריג בצורה יוצאת דופן. היועמ"ש לא קובע את המדיניות, אלא הממשלה והשרים, אבל המדיניות לא יכולה להיות שלוחת רסן. כשקובעים מדיניות, צריך לשמור גם על האיזונים. זה לא גורע כהוא זה מהיכולת לקבוע מדיניות. המטוטלת כיום מכוונת על רשות מבצעת חזקה מדי, שלפעמים שמה בצד ערכי יסוד או עקרונות יסוד שבעבר היו ברורים מאליהם".

עוד הוסיף על הפרדת תפקידי היועמ"ש ופרקליט המדינה: "קודם כל, צריך למנות פרקליט מדינה קבוע. זה דבר שכבר שנה לא קורה, ואני פועל לשנותו. יש קושי בכך שהיועמ"ש בפועל הוא גם פרקליט המדינה ואין לו עזר כנגדו. המודל קיים במדינת ישראל 72 שנים, ובמערכת האיזון ביניהם קיימת התנהלות שהושרשה במהלך השנים. לכל מבנה יש יתרונות וחסרונות, אין מושלם. דווקא עכשיו, כשיש ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום ומתקפה רבתי על מערכת המשפט, זו לא התקופה לבחון שינויים. את זה צריך לעשות כשאין לחצים. נקודת המוצא צריכה להיות שיש כאן מבנה שהוכיח עצמו עשרות שנים, וצריך להיות נימוק כבד משקל מדוע לשנות זאת".

על שינוי הליכי המינוי לבעלי תפקידים בכירים, הוסיף כי "במהלך החודשים האחרונים הבנתי שהוועדה שרוצים להקים היא ועדה לפוליטיזציה של המערכת. לא התכוונו לייצר מצב שאנחנו מקימים ועדה שמכשירה פוליטיזציה של תפקידים שצריכים להיות עצמאיים. בעת הזו אין מקום לוועדה ברוח הזאת, עלינו לחזור לשיטת המינויים הקיימת".

 

ח"כ גדעון סער (הליכוד): "הריכוז הבלתי נתפס של הכוחות והסמכויות בידי היועמ"ש הפך למכשלה לביצוע התפקיד. כאשר היועמ"ש נוקט עמדה בשאלת מימון ההגנה של ראש הממשלה כנאשם, ניתן למצוא לזה הצדקה אבל ברור שזה נמצא בניגוד חזיתי לעמדתו כתובע הכללי. הממסד המשפטי הוותיק במדינת ישראל התקשה להשתחרר מהתפיסה הזו מהסיבה שבעבר, מוסד היועמ"ש על כל כובעיו תרם לביצור ערכים של שלטון החוק והשוויון בפני החוק.

פיצול תפקיד היועמ"ש יהפוך את התביעה הכללית לעוד יותר תביעתית, אבל ימנע את ניגוד האינטרסים המובנה בתפקיד ואת ריכוז הסמכויות הקיצוני בידי אדם שבסופו של דבר לא נבחר, אלא ממונה. זה יחזק גם את היכולת של הממשלה להיעזר בשירותי ייעוץ וייצוג. פיצול התפקיד נדרש גם כדי להבטיח את הצלחת המוסד הזה, וגם את הצלחת העקרונות שביסוד שלטון החוק כיום".

באשר למערכת האיזונים בין הרשויות, אמר: "המעורבות של בית המשפט העליון בסוגיות פוליטיות בכלל, ובחקיקת הכנסת בפרט, נמצאת במגמת תאוצה קיצונית. יש כאן היפר-אקטיביזם. אין רשות שהכוח שלה צריך להיות מוחלט והביקורת השיפוטית היא חשובה. אך נוצר רושם פעם אחר פעם, שתמיד זה בא מצד מאוד מסויים, כך בנוגע לפסקי דין בעניין ההתיישבות. מה שקורה היום מסוכן גם לרשות השופטת עצמה כי ככל שהתהליך מזוהה על ידי ציבור הולך וגדל כפלישה לרשויות האחרות זה מערער את האמון בה. צריך לעשות מהלך היסטורי ולגבש רוב חוצה מחנות פוליטיים במידת האפשר, שיחוקק את חוק יסוד: החקיקה. לכך כמה חלקים: עיגון היכולת של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ להתערב בדבר חקיקה בלתי חוקתי, כשהעילות חייבות להיות מוגדרות, תוך קביעה כי לא כל בית משפט יכול לעשות זאת ודרישת רוב מיוחס לכך. אחר כך רוב מיוחס בכנסת יוכל לחוקק התגברות.

כשבג"ץ מקיים דיון בהרכב מורחב בחקיקת חוק יסוד: הלאום, הוא בעצם אומר לכנסת שהוא מתערב בסמכות שלה כרשות מכוננת. זאת שבירה של כל הכלים. כשמסתכלים על המהות של חוק: יסוד הלאום, אין צל של עילה של התערבות, ובכך בג"ץ חותר כאן תחת הניסיון להשלים את החוקה. חוק הלאום הוא פרק מפרקי החוקה".

 

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הנשיא אהרן ברק: "מערכת היחסים בין הכנסת לרשות המבצעת היא בד"כ פרובלמטית בדמוקרטיה פרלמנטרית, אך אצלנו הממשלה מכתיבה את כל החלטות הכנסת ושיקול הדעת העצמאי של ח"כ הוא קטן ואם הוא כבר מופעל, אז אומרים- אתם לא יודעים לרשות המבצעת ממשלה לבצע. התפקיד החשוב של הכנסת כמבקרת הולך ונשחק עד שהוא כמעט ולא קיים, עד שבאים בטענות לוועדת הכנסת כשאינה מאשרת את מה שהממשלה הציעה. לא כך צריך להיות מבנה הפרדת הרשויות.

"ברשות המבצעת גם חל שיבוש, ראש הממשלה היה ראשון בין שווים, היום אף אחד לא רואה אותם כשווים וכולם רואים את ראש הממשלה כראשון. תראו מה קרה עם ההחלטות עם הקורונה: ראש הממשלה מקבל החלטה, הולך לציבור ומודיע עליה, אח"כ זה היה הולך לממשלה ואח"כ לכנסת. לא זה הפרדת רשויות.   

"התשתית של ביהמ"ש כמבקר הכנסת היא מאוד חלקית ושנויה במחלוקת, ולכן אני יכול להבין ביקורת מהכנסת האומרת: אנו המון שנים פעלנו מבלי שביהמ"ש התערב ופתאום ביום אחד התהפכו היוצרות. אך התשובה היא כי מי שהפך את היוצרות הוא אתם, הכנסת. הכנסת כרשות מכוננת אמרה לכנסת את לא יכולה לחוקק חוקים שפוגעים בחוק יסוד: כבוד האדם ובחוק יסוד: חופש העיסוק, אלא אם הפגיעה תואמת את ערכיה של מדינת ישראל, לתכלית ראויה ואינה מעבר לנדרש.

"בשנים האחרונות ובזמן האחרון חלה הידרדרות קשה מאוד ביחסים על בסיס המחלוקת הזאת הישנה, אלא שגם אני וגם המתנגדים מסכימים כי היה טוב אם היה חוק יסוד: החקיקה. אבל עכשיו המחלוקת הרבה יותר עמוקה, הביקורת על בית המשפט חרגה מכל מסגרת מתקבלת על הדעת. גם בתי המשפט השלום והמחוזי סובלים מזה - היום לא רוצים לתקן חקיקה בענייני אלימות כלפי נשים שמא בית המשפט יצטרך להתעסק בשאלות של אלימות. יש חוסר אמון מלא במערכת.

"בית המשפט לא צריך להיכנס לבונקר. יש פה התקפה עליו, מפגיזים אותו. אבל הוא לא צריך להיכנס לבונקר, ולהגיד- נמתין, יבואו ימים טובים יותר. לא יודע אם יבואו ימים טובים ומתי יבואו ימים יותר טובים, עליו לעמוד זקוף, ולהמשיך ולתת את אותם פסקי הדין שהיה נותן אילולא היו יורים עליו. יחד עם זאת, אם יש לך קייס שיש לך ספקות לגביו, אז בסיטואציה כזאת כשיש יריות כאלה אתה לא צריך לבחור באותה החלטה שתגביר את האש.

בית המשפט הוא כיפת הברזל של הדמוקרטיה הישראלית ואסור שכשיש התקפות על כיפת הברזל היא תיכנס לבונקר".

"חוק יסוד החקיקה חשוב מאוד וחבל שאיננו, הוא היה מקטין מאוד את המתח שבין בית המשפט לכנסת. כל חבר כנסת שנמצא היום בקואליציה ומחר באופוזיציה ולהיפך, צריך להבין שלא צריך לשנות חוק יסוד צריך כמו חוק רגיל, ויש צורך ברוב מוצק או שיטה שתהפוך שינוי לקשה ומורכב. אחת השיטות הכי אלמנטריות בעולם היא רוב של 90 ח"כים מתוך 120. בשיחות שהיו לי עם שרת המשפטים איילת שקד אמרתי שאני מוכן גם ל-80 ח"כים, אבל לא פחות. שאלת פסקת ההתגברות נגזרת מהשאלה הזאת, שכן היא בעצם שינוי נקודתי של חוק יסוד.

"יש מקום לנהל שיח ולהגיע לפשרות בדברים האלה. אני יודע שאני נתפס בתור אוייב העם שנלחם באיזושהי דון קישוטיות. לא, אני לא כזה, יש מקום לשיח,  אבל הוא צריך לבוא מתוך כבוד הדדי, ולא מתוך שיח כוחני. דוגמה לשיח כוחני הוא חוק יסוד: הלאום. אני אמרתי שאני בעד חוק היסוד ורואה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אך האופן שבו הוא נעשה היה בכוח ולא בהידברות. אם היו עושים בהידברות, היו מגיעים לאותו הרעיון, תוך שמירה על הזכויות האינדיבידואליות של כל אדם בישראל".

מושב ראשון: מסרטטים מדיניות חינוך לדמוקרטיה

ח"כ רם שפע, כחול לבן: "התקופה הזו היא תקופה לא שגרתית בכל תחום, וכמו כל דבר לא שגרתי יש בה גם הרבה הזדמנויות. כמו שאני רואה זאת, הפוטנציאל למהפכות בחינוך עכשיו הוא אדיר ואני חושב שאנחנו חייבים לנצל אותו. בין היתר, אנחנו צריכים לרענן את האופן בו מערכת החינוך שלנו מתייחסת לדמוקרטיה. אנחנו חייבים לאפשר לצוותי ההוראה הרבה יותר חופש פעולה וחופש ביטוי, להפסיק לפחד ממה יקרה ולהפסיק לנסות לשלוט בנרטיב שמועבר לתלמידים ולתלמידות במערכת. אין ספק שהדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא על ידי חיזוק האמון ההדדי בין אנשי השטח לבין מקבלי ההחלטות. אם נסמוך על אנשי החינוך שלנו שידעו להעביר הלאה את הערכים הדמוקרטיים עליהם מושתת החברה שלנו, אני בטוח שיעשו זאת ואל לנו לפחד מהביקורת שתתלווה לכך. היא ראויה וחשובה להוויה הדמוקרטית שלנו. זה צו השעה, עבור החינוך שלנו ועבור הדמוקרטיה שלנו".

ד"ר תמי הופמן, מנהלת התכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה: "מערכת חינוך היא המקום המרכזי והיחיד בו ניתן לטפח דמיון פוליטי בקרב אזרחים צעירים. זה המקום בו אנחנו כחברה רוצים לתת לאזרחי העתיד את הכלים להתמודד עם החיים בעולם. העיקרון על הדמיון הפוליטי הכרחי. כדי לדמיין צריך מרחב, אפשרויות ובעיקר כוונה. הפעולה הזו מאפשרת לי להניח במידה רבה של ודאות שהיכולת לחשוב עצמאית תהיה מאד חשובה, אולי יותר מלימוד מקצועות ליבה כאלה ואחרים. הבנה עמוקה של להיות אזרח בחברה דמוקרטית דורשת מודעות והבנה אודות האופן בו רשתות חברתיות, חדשות כזב ומגמות פופוליסטיות משפיעות עלינו ולא מאפשרות לנו לעיתים להיות סוכן חופשי ורציונאלי. אוריינות דמוקרטית ואזרחית היא מיומנות נדרשת למאה ה-21, כזו היכולה לסייע לאזרחי העתיד להתמודד עם מציאות מורכבת, אי ודאות והצפה של מידע ומניפולציות טכנולוגיות.

מעטים הם בתי הספר שעוסקים בהרחבה בדילמות הקשורות לחינוך לדמוקרטיה, והנובעות מכך שרצח פוליטי של ראש ממשלה על רקע מחלוקת קשה בציבור מלמד על כשל גדול בכל הקשור להפנמה של ערכי דמוקרטיה. 25 שנים אחר כך, ההימנעות מעיסוק בהיבטים אלה רק מעמיקה".

חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך
למצגת המלאה מהכנס

מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י, חברה בוועדה המייעצת לפרויקטור הקורונה, לקראת חזרת כיתות א-ד ללימודים ביום ראשון: "ראשי הרשויות ומנהלי בתי הספר מכירים את השטח טוב בהרבה מהממשלה – יש לשחרר את החבל ולהעניק להם אוטונומיה בקבלת ההחלטות. אנו רואים ראשי רשויות שעושים עבודה מצוינת, המדינה צריכה לסייע לרשויות שמתקשות יותר, אבל השטח הוא זה שצריך להכתיב את הצרכים ולא ההיפך".

 

 

מושב שני: חיזוק העיתונות בְּעולם של איומים כלכליים

שר התקשורת יועז הנדל, כחול לבן: "תפקידה של העיתונות בדמוקרטיה הוא לבקר את השלטון, ולא להתחנף אליו. לא פשוט חשוב מכך – תפקידה גם לעסוק בסוגיות עומק. בשנתיים האחרונות אנחנו נמצאים בכאוס פוליטי, שמחייב אותנו לשאול שאלות עומק על מי ומה אנחנו. הדמוקרטיה הישראלית חזקה בזכות הפולמוס והיכולת שלנו לקיים מוסדות דמוקרטיים בריאים וחזקים".

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, אמרה בפתח המושב: "אין עוד ענף שעבר ערעור כל כך משמעותי בשנים האחרונות, כמו העיתונות: משבר כלכלי - שחלקו כתוצאה מעבירת תקציבי הפרסום לדיגיטל; משבר שליטה וריכוזיות בשוק – שהוביל, בין השאר, לכתבי אישום נגד בכירים בענף; משבר פרופסיונאלי עמוק; וגם משבר ביחסים עם הפוליטיקאים ומשבר אמון מול הציבור. עכשיו נוסף עלינו גם משבר הקורונה על השלכותיו".

ארגז כלים להתמודדות עם המשבר בשוק העיתונות הישראלי - תקציר
למצגת המלאה מהכנס

גיא רולניק, סגן מו"ל קבוצת הארץ: "גלובס לא הפך לאחרונה לעיתון בזכות שיפור במצב הכלכלי. להיפך, בשנים בהם היה חברה בת בתיק ההשקעות של אחד מחמשת הטייקונים החזקים במשק, הוא עשה את אחד הדברים הגרועים ביותר שעיתון יכול לעשות, שימוש לרעה בכוחו. "גלובס" הפך לעיתון כי הוא עבר לידי מו"לית שמאמינה שעיתון הוא לפני הכל מוצר ציבורי. "ידיעות אחרונות" נמצא בקשיים כלכליים קשים בשנים האחרונות, אך כפי שמוזס עצמו מעיד בהקלטות בתיק השוחד לרה"מ, העיתון היה מושחת גם בשנים שהעיתון היה מכונת כסף. למעשה, אולי יש קשר כמעט הפוך. כוח משחית, ואין דבר יותר מסוכן ממונופול בעיתונות.

ספק רב אם הכשלים שאנו רואים בסוג העיתונות שעושה הטלוויזיה המסחרית קשורים בהישרדות כלכלית. בפעם האחרונה שבדקתי, הטייקונים ששולטים בערוצים 12 ו-13 עדיין שווים מיליארדי שקלים. את הכשל צריך למצוא במקומות בסיסיים יותר. ראשית, העיתונות שחשובה לנו, זו שחושפת את השחיתות והשימוש לרעה של פוליטיקאים ובעלי אינטרס, היא מוצר ציבורי. כוחות השוק לבדם ישאירו את עיתונות התחקירים במצב של תת-מימון ותת-חשיפה. שנית, ריכוזיות ובעלות. טייקונים, בנקים, מונופולים, חברות גדולות תחת רגולציה ממשלתית, לא יכולים להחזיק במישרין או בעקיפין בעיתונות. המצב הנוכחי בו מונופול קוקה קולה שולט כמעט לבד בערוץ 12, ובנק הפועלים שולט דה פקטו ב"ידיעות אחרונות", הוא בלתי נסבל.

אין לנו בישראל היסטוריה של עיתונות אקטיביסטית ולוחמת נגד מוקדי הכוח האמיתיים, למעט כמה איים בודדים בתקופות מסוימות. עברנו בשנים האחרונות מעיתונות מפלגתית לעיתונות שמשרתת טייקונים ואת הפוליטיקאים המקורבים אליהם.

קל הרבה יותר לתקוף פוליטיקאים ולחשוף את השחיתויות שלהם מאשר לבקר את מוקדי הכוח האמיתיים שפועלים בד"כ מאחורי הקלעים. ההשחתה שאנו רואים בגל"צ בשנים האחרונות אינה מפתיעה. מאז ומעולם הרעיון שתחנה צבאית שהופכת צעירים בני 20 לעיתונאים בכירים בעלי כוח היא הדרך הטובה ביותר להכשיר עיתונאים בישראל, היה מופרך. לתחנה צבאית יש נטייה לייצר עיתונות קונפורמיסטית שקרובה למוקדי הכוח, ולא עיתונות עצמאית ולעומתית. כבוגר גל"צ, אני יכול להעיד שלמדתי הרבה דברים חשובים, אבל תחקירים ומאבק בחזקים למען החלשים מעולם לא היו רוח התחנה הזו.

תיק 2000 ו-4000 צריכים להיות קו פרשת המים שיובילו לחשבון נפש בעיתונות. היינו צריכים להקיא מתוכנו את אלה שהשחיתו אותה. בינתיים אנחנו לא רואים את זה".

אלונה בר און, מו"ל ויו"ר דירקטוריון גלובס: "אתוס, תרבות ומקצוענות הן הבעיות של שוק העיתונות. הבעיה בנושא של האתוס היא סביב השאלה מהי עיתונות, מיהו עיתונאי, מיהו מו"ל, ומי שם ילד בן 18-20 בגל"צ בתור אחראי על מי הטוב ומי הרע. איכשהו, העיתונאים משוכנעים שהם יודעים והולכים על זה ב-180 קמ"ש. לפעמים הם עושים את זה בהיעדר חמלה.

עיתונאים ניזונים היום מעצמאות עיתונאית. גם זו הגדרה שאני לא מבינה עד הסוף. ישנן המון הגנות שמגיעות כדי לחזק את העצמאות העיתונאית, את ועדי העיתונאים וארגון העיתונאים, אבל אני מרגישה שהמו"ל צריך חיזוק. המו"ל ספציפית סופג מכל מבקרי התקשורת כאב ראש אחד גדול ותלונות אין סופיות.

עם כל הכוח הזה, של חיים ומוות בידי הלשון ודרך טקסטים עיתונאים, שניתן לאנשים שלא עברו מספיק הכשרה - מגיעים ילדים למקצוע ומקבלים כלי נשק כבדים. אני היום חווה שזו הבעיה המרכזית ואיתה אנו צריכים להתמודד. היום, תחת אצטלה של עצמאות עיתונאית, מתרחשות סחיטות באיומים, לפעמים של מו"לים, שלא יכולים לפטר את האדם כי מי יודע מה הוא יעשה או יגיד, לאיזה חרם פוליטי הוא יגרור את העיתון.

אני מרגישה כאילו אני מנהלת מפעל מזון, שלא יודעת שהמזון שהוא מוכר מורעל".

העיתונאי גולן יוכפז: "בתקופה האחרונה, פחות ופחות עיתונאים עומדים זקופי גב וקפוצי אגרופים מול הכוחות שמנסים לפגוע בהם. הם מתייחסים לסביבה בה הם עובדים כמו גיגית מים - ברגע שהם מרגישים שהטמפרטורה עולה מעט, הם מתרצים לעצמם ולסביבתם מדוע לא כדאי לפעול. בסופו של דבר, הם מבינים שהמצב המקצועי, האישי והמערכתי שלהם נואש. קשה לראות את זה, בייחוד מצד עיתונאים בכירים, שהביקורת שלהם על פוליטיקאים וארגונים נשמעת בקול רם, אך ברגע שזה נוגע למערכת שלהם, קלות הראש מפתיעה ומסוכנת".

עו"ד נגה רובינשטיין, לשעבר היועצת המשפטית של משרד התקשורת: "בעולם כולו כבר קרוב לעשור דנים בשאלת ההסדרה של סוגיות שנוגעות לפלטפורמות בינ"ל. אין כאן מקום לשוויון רגולטורי, אף אחד לא חושב שגוגל תפיק את "המקור" ופייסבוק יפיקו את "עובדה". זה לא התפקיד שלהן. אבל הציפייה היא שהרגולטורים בישראל – כמו באוסטרליה, צרפת, גרמניה, ספרד וארה"ב – יתמודדו עם הקשיים שגוגל ופייסבוק מביאים ליצירה ולתוכן הישראליים, לעיתונות בישראל ולערכים בכלל. יש בהן דברים נהדרים, אבל זה הולך וסוגר עלינו בעשור האחרון. בישראל יש חשש גדול לגעת בפלטפורמות הבינ"ל. המחוקק האוסטרלי, לדוגמה, דואג לעיתונים שיקבלו תמורה על מה שנלקח מהם על ידי גוגל ופייסבוק. הייתי מצפה שהרגולטור הישראלי גם יתמודד עם זה. התודעה הרגולטורית בישראל מצויה הרחק מאחור".

חברות וחברים יקרים!

אין רגע מתאים יותר לקיים את הכנס "מדמיינים דמוקרטיה מחדש". למרות המציאות של משבר הקורונה שבה המרחב לדמיין מצטמצם, זהו רגע שבו צריך להתרחש מפנה בדברי ימיה של הדמוקרטיה, משום שהיא בתהליך של נסיגה בהרבה ממדינות העולם. לכן זאת העת לדמיין אותה מחדש כסדר פוליטי שמסוגל להתמודד עם משברים חוקתיים, פוליטיים, ועם איומים לא צפויים כמו הקורונה.

רבים מאוד שותפים לתחושה שאנחנו נמצאים בצומת דרכים היסטורי. דברים רבים שעד לא מזמן לא יכולנו להעלות על הדעת הפכו לחלק משגרת ימינו. בישראל מכהנת ממשלה שבוחרת להתנער מהאחריות הדמוקרטית הבסיסית שלה שהיא למשול ולקבל החלטות: אין מינויים של בעלי תפקידים. אין חקיקה. אין תקציב מדינה. ואין סדר יום לממשלה בנושאים שאינם קשורים ישירות לקורונה. אי אפשר לצפות לשיקום האמון הציבורי בגורמי הממשל על רקע היעדר תפקוד בסדר גודל כזה. וזה ודאי נכון כאשר ברקע מרחפים שיקולים אישיים ומשפטיים שמכתיבים את קבלת ההחלטות.
אבל ירון אזרחי לימד אותנו שלדמיון יש כוח ליצור את היסודות ההכרחיים לדמוקרטיה. שורשיה של הדמוקרטיה של ימינו נטועים ברעיונות ליברליים של חירות, שוויון ושותפות אזרחית. רעיונות שהנאורות תרמה לקידומם.
ההכרה בחשיבות ערכי היסוד הדמוקרטיים ברמה הלאומית והבינלאומית התחזקה ביתר שאת אחרי מאורעות וזוועות מלחמת העולם השניה. ולכן, התפוגגות הזכרון של מלחמת העולם השניה והשכחה לגבי ההשלכות האיומות של אובדן הצלם הדמוקרטי גם הם תורמים להידרדרות הדמוקרטיה בימינו.

למדתי להכיר את שורשיה האינטלקטואליים של הדמוקרטיה, לפני כעשרים וחמש שנים, כשהייתי סטודנט של ירון באוניברסיטה העברית בהר הצופים. אני זוכר היטב את ההרצאות המרתקות על מקיאוולי, רוסו, קאנט וג'ון לוק. ההגות שלהם השפיעה על עיצוב מנגנונים דמוקרטיים יסודיים כמו: הפרדת רשויות, ריסון הכוח, מדיניות ציבורית מקצועית ותהליכי קבלת החלטות מסודרים. בימים האלה, המנגנונים הללו מתערערים. האתגר שלנו הוא להתאים אותם לרוח התקופה תוך שאנו משמרים את אותה מידה של מחויבות לערכי היסוד של הנאורות ושל הדמוקרטיה – ליברליזם ואמונה ברוח האנושית.
כך נוכל להגיב למהפכה הדיגיטלית, לאיומים הגלובליים, ולשפל הכלכלי – תוך החייאה מחדש של הדמוקרטיה.
שני הנושאים שנעסוק בהם בשני ימי הכנס – חינוך ואמצעי התקשורת מהווים שתי זירות משמעותיות להחייאת הדמוקרטיה, ולירון אזרחי היתה תרומה מכרעת לגיבוש תובנות בנוגע לתפקידם הייחודי.
המטרה שלנו היא לא לקונן על התפוררותה של הדמוקרטיה אלא לרתום ידע, מומחיות, ולרקום שותפויות לטובת בנייה שלה מחדש על מנת שתוכל להתמודד עם האתגרים שעומדים לפתחה.
אנחנו לא עושים את זה לבד. כדי להצליח במשימה הזאת אנו זקוקים לשותפים, ולשמחתי לכנס הזה הצלחנו לרתום אורחים ושותפים בעלי נחישות לפעול לשינוי המציאות ובראשם כבוד נשיא המדינה ראובן ריבלין.
אני מאחל לכולנו כנס מעשיר ומעשי. ומקווה שהוא יהיה הראשון במסורת של מפגשים שיפיחו רוח חיים בדמוקרטיה.
תודה רבה!

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה