• שידור חי

מצב חירום מיוחד

דיון בתיקון חוק הקורונה והארכת תוקף התקנות הפוגעות קשות בחופש המחאה וחופש הפולחן.

בהשתתפות:
ד"ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית, פורום קהלת 
ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, מרצה בכירה בפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו
ד"ר הלל סומר, מרצה בכיר, בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי
ד"ר עמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' מוטה קרמניצר, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה
עו"ד סאוסן זהר, סגנית מנכ"ל מרכז עדאלה

בהנחיית: עמיחי כהן, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה