• שידור חי

בית המשפט הקהילתי כמודל לפיתוח מדיניות אכיפת חוק ושיקום

דיון משותף למכון הישראלי לדמוקרטיה ולג'וינט ישראל אשלים

בית המשפט הקהילתי הראשון בישראל החל לפעול בבית משפט השלום בבאר שבע לפני כשנה. בית משפט במתכונת דומה החל לפעול בספטמבר 2015 גם בבית משפט השלום ברמלה. בתי משפט אלה, שבשלב זה פועלים במתכונת של פיילוט מצומצמת, מבוססים על מודל חדשני שמיועד לתת כלים מגוונים להתמודדות מערכתית עם תופעת הפשיעה. מודל זה מתמקד בבתי המשפט ובשיתוף הפעולה בינם ובין גורמי האכיפה, הרווחה והקהילה, ומטרתו לצמצם את הפשיעה החוזרת, לפתח אלטרנטיבה לכליאה וליצור פתרונות כוללים לבעיות המביאות בסופו של דבר לידי פשיעה.

דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה ודרכי הטיפול בעבריינים בראשותה של כבוד השופטת (בדימוס) דליה דורנר, שהוגש לממשלה בחודש שעבר, ממליץ בין היתר על הקמת בתי משפט קהילתיים כאחת הדרכים לצמצום השימוש במאסרים ובמעצרים. הדו"ח כולל המלצות נוספות שעניינן מדיניות ענישה, מחקר ופעולות שנגזרות מן התפיסה כי הארכת תקופות המאסר אינה מקדמת את המאבק בפשיעה ועל כן אינה מוצדקת. עוד קובע הדו"ח כי על מנת לפתח מדיניות ענישה יעילה והולמת, יש מקום להקים גוף לאיסוף מידע ומחקר בתחומי אכיפת החוק בדגש על מדיניות ענישה, שיקום וגזרת הדין.

על רקע המלצות הוועדה והקמתם של בתי המשפט הקהילתיים בישראל, יקיים המכון שולחן עגול שיעסוק בפיתוח מדיניות הענישה. במסגרת זו נדון בנושאים האלה:

  • מודל העבודה שהתגבש בבתי המשפט הקהילתיים ובכלל זה האתגרים הכרוכים בהפעלתו לצד הפוטנציאל הטמון בו, והמשמעות של שותפות בין בית המשפט, גורמי האכיפה וגורמי הרווחה במסגרת ההליך הפלילי.
  • בית המשפט הקהילתי כמודל לפיתוח מדיניות ענישה ושיקום.
  • פיתוח מדיניות אכיפה וענישה שמתבססת על מחקר ועל איסוף מידע.

לצד שותפים מרכזיים בגיבוש מדיניות האכיפה והענישה בישראל, השתתפו בדיון שופט בית המשפט הקהילתי בברוקלין וחברים בכירים בגוף הפיתוח והמחקר של מערכת בתי המשפט במדינת ניו יורק.