• למוזמנים בלבד

השקת התכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש רא"ל אמנון ליפקין-שחק

מרכז הקונגרסים בירושלים

 

20:00-19:00
קבלת פנים

 

21:30-20:00

דברי פתיחה

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

כבוד נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין (וידאו) 

מורשתו של אמנון ליפקין-שחק והתכנית

טלי ליפקין-שחק 

הצגת פעילות קבוצת המחקר וכיוונים להמשך

אלוף (מיל') עמי אילון, מנהל משותף של התכנית 

דברי שר הביטחון משה (בוגי) יעלון 

אושרת קוטלר משוחחת עם הסופר דויד גרוסמן